Activiteiten

5 maart Interactive Night-Excursie Commissie
8 maart Tweedejaarsborrel
9 maart Bestuursvoorlichtingsborrel
10 maart Sportcommissie-Wijn Yoga
11 maart Lunchlezing Fagro
23 maart Online Inhousedag SoliTrust
24 maart After tentamenborrel