ESV-Alumni

De ESV kent zijn eigen alumnikring Economie. Deze kring vaart onder de vlag van de ESV en heet ESV-Alumni. Het doel van deze kring is om alumni met elkaar in contact te houden door middel van het organiseren van verschillende activiteiten. Om de continuïteit van de kring en haar activiteiten te waarborgen is het bestuur opgedeeld in een dagelijks en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het organiseren van de activiteiten en kan worden gezien als de operationele kern. Het algemeen bestuur probeert de lange termijn te waarborgen, is een bron van kennis en kennissen, en fungeert als klankbord.

ESV-Alumni is ontstaan op een regenachtige herfstdag in 2006, toen Karine Kruijff, Annemieke Mokveld, Roel van Leuken, Marleen Smitskamp en Gerwin Bom samen kwamen om nou eens echt serieus aan de slag te gaan met de alumnikring! Na een geslaagde alumniborrel in de zomer van 2006 bleek dat er onder oud-studenten veel belangstelling was voor een kring. Iets wat we natuurlijk graag faciliteren. Na een moeizame start werd de weg omhoog ingeslagen. Het moeizame begin kwam vooral vanwege de lastige bereikbaarheid van alumni, die na het afstuderen verhuizen en waarvan geen adresgegevens bekend zijn. (Dit blijft lastig, dus als je op de hoogte gehouden wilt worden laat dan je vragen en adresgegevens achter op alumni@esvnijmegen.nl) Ondertussen is het ledenaantal groeiende en is er, hoewel met pieken en dalen, steeds meer aandacht en animo voor activiteiten van ESV-Alumni.

Het is de bedoeling dat ESV-Alumni ongeveer twee keer per jaar gezellige en interessante activiteiten organiseert waar oud- en huidige studenten elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Wij hopen tijdens de komende activiteiten wederom zoveel mogelijk enthousiaste alumni te kunnen begroeten!

Vanaf deze plaats willen wij de volgende personen bedanken voor hun inzet en enthousiasme voor ESV-Alumni:

  • Annemiek Mokveld
  • Marleen Smitskamp
  • Pieter Ruysch van Dugteren
  • Roel van Leuken