Organisatie

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit studenten, waaronder de huidige voorzitter van de ESV. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rondom de alumnikring economie. Denk hierbij aan het beantwoorden van e-mails, het onderhouden van de alumni website, beheren van de alumni social media (LinkedIn en Facebook) en het organiseren van diverse activiteiten voor alumni. Twee tot drie keer per jaar verschijnt de Alumni Newsflash. In de Newsflash worden leden van de alumnikring op de hoogte gebracht over zaken rondom de ESV, de opleiding economie in Nijmegen en activiteiten die door het dagelijks bestuur worden georganiseerd.

Het dagelijks bestuur van de ESV Alumni bestaat uit zeven leden in het collegejaar 2017-2018:

Jesse Tielens (voorzitter)
Iris Vervoort (secretaris)
Matthijs van Lemmen (penningmeester, vanuit het ESV bestuur)
Florian Heijdenrijk
Hans Krommenhoek
Iris Böhm
Berry Schuiteman

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is naast het dagelijks bestuur betrokken bij de organisatie rondom de alumnikring economie. Het algemeen bestuur is de spil in ons alumni netwerk: door veel contacten met andere alumni, de sectie economie en het werkveld kunnen zij suggesties doen voor activiteiten. Het algemeen bestuur wisselt niet regelmatig om zo de continuïteit van de kring te waarborgen.

Het algemeen bestuur bestaat momenteel uit zeven leden in het collegejaar 2017-2018:

Peter Crijns (voorzitter)
Daan van den Boogaard
Gerwin Bom
Wouter Hooijer
Kirsten van den Ham
Viktor de Leeuw
Tomas Durlinger
Lars Dijkema