Biefstuk, of groenten en fruit

Biefstuk of groenten en fruit

Steeds meer mensen zweren vlees af en stappen over op vegetarische maaltijden of gebruiken zelfs geen dierlijke producten meer. Hiervoor geven zij vaak de alom bekende redenen zoals het verminderen van dierenleed, het verbeteren van het milieu en een gezondere levensstijl. Naast deze vaak genoemde argumenten is het ook economisch gezien erg belangrijk om in ieder geval te minderen in vleesconsumptie, al dan niet te stoppen met een heerlijk gebakken eitje bij het ontbijt of het nuttigen van een lekker biefstukje.

Op basis van klimaatverandering en toenemende zorgkosten door een ongezonde leefstijl heeft de University of Oxford onderzoek gedaan naar de effecten van vleesconsumptie op de economie. Dit met als doel het kwantificeren van dergelijke effecten om zo duidelijk te maken hoe groot dit nou werkelijk is. De onderzoekers hebben de kosten van de huidige trend vergeleken met meer gebalanceerde leefpatronen. Hierin is onderscheid gemaakt tussen verschillende leefstijlen. Allereerst is gekeken naar een dieet volgens wereldwijde voedselrichtlijnen, wat voor velen betekent: minder vlees en meer groenten en/of fruit. Daarnaast komen vegetarische en veganistische eetpatronen aan bod.

Uit het onderzoek blijkt dat wanneer de vleesconsumptie zich volgens de trend blijf ontwikkelen dit de Verenigde Staten tot 2050 ongeveer 197 tot 289 miljard dollar per jaar kost. Op globaal niveau zijn de nadelige gevolgen van vleesconsumptie jaarlijks zelfs 969 tot 1.637 miljard dollar. Hoe minder dierlijke producten de wereldbevolking consumeert hoe groter de baten hiervan zullen zijn.

Opvallend is dat in het geval van de Verenigde Staten met name op de zorgkosten enorm bespaard kan worden door dergelijke diëten. Dit is namelijk 151 tot 208 miljard dollar (van de hiervoor genoemde 197 tot 289 miljard dollar). Op mondiaal niveau is vooral winst te behalen op het vlak van milieu en spelen zorgkosten een kleinere rol van betekenis. De voordelen binnen de zorg bedragen hier 482 tot 684 miljard dollar (van de hierboven genoemde 969 tot 1.637 miljard dollar). Dit heeft te maken met het feit dat in de Verenigde Staten overgewicht een groot probleem vormt en hier relatief meer regulatie op het gebied van milieu is dan op globaal niveau. Klimaatverandering op het op mondiaal niveau een belangrijkere kwestie is.

Belangrijk om op te merken is dat in het onderzoek geen rekening is gehouden met het aantal sterfgevallen ten gevolge van ernstig overgewicht. In een vervolgonderzoek is gebleken dat wanneer er rekening wordt gehouden met de waarde van het leven een meer gebalanceerd dieet tot een besparing van 2 tot 3 biljoen dollar kan leiden in de Verenigde Staten. Wereldwijd is dit zelf 20 tot 30 biljoen dollar.

Om dit daadwerkelijk te bereiken dient er mondiaal een grote verandering in de eetpatronen plaats te vinden. De wereldbevolking zal de vleesconsumptie moeten verminderen met minstens 56 procent en in ieder geval 25 procent meer groenten en fruit moeten eten. Daarnaast zal men 15 procent minder calorieën binnen moeten krijgen dan nu het geval is. Overheidsbeleid zou hier een belangrijke rol in moeten spelen om uiteindelijk bepaalde doelen te bereiken. Een voorbeeld kan zijn accijnzen op vlees of dierlijke producten. Het is namelijk gebleken dat ondanks het feit dat individuen een belangrijke verandering kunnen bewerkstelligen, dit niet efficiënt (genoeg) is en landelijk dan wel mondiaal beleid essentieel is. Al met al kan gesteld worden dat het een belangrijke zaak is minder dierlijke producten te consumeren. Maar een stukje vlees op zijn tijd is natuurlijk erg lekker…

Door: Demi Klein Swormink