Blockchain, de technologie die de wereld gaat veranderen – deel 1

De blockchain (de revolutionaire technologie die als ruggengraat voor cryptovaluta dient) uitleggen valt nog niet mee. Aangezien het hier vrij complexe materie betreft en ik het wel nauwkeurig en uitgebreid genoeg wil uitleggen, zal dit een driedelige serie worden. Vandaag deel 1 met waarom we blockchain nodig hebben. Deel 2 zal gaan over hoe het werkt en deel 3 zal een aantal toepassingen behandelen.

Introductie

Als je ondertussen nog steeds niet van bitcoin of cryptovaluta hebt gehoord, heb je toch echt onder de spreekwoordelijke steen geleefd. De koersontwikkeling van bitcoin is misschien wel het onderwerp van 2017. Maar ondanks dat, is de digitale munt niet waar ik deze serie aan wil wijden. Bitcoin heeft overduidelijk een aantal voordelen ten opzichte van onze traditionele valuta (zoals goedkoop, snel, (pseudo-)anoniem geld overmaken en onafhankelijkheid van overheden en centrale banken), maar bitcoin heeft (nog) te veel belemmeringen om daadwerkelijk algemeen geaccepteerd te worden. Ik verwacht niet dat digitale valuta hun traditionele tegenhangers zullen vervangen, in ieder geval niet in de voorzienbare toekomst. Bitcoin zal de wereld niet drastisch veranderen, zoals de drukpers, de stoommachine en het internet dat wel deden.

Deze serie gaat over een technologie (de infrastructuur) achter bitcoin: de blockchain. Sommigen zullen de naam wel eens gehoord hebben, heel weinig zullen in staat zijn uit te leggen wat het is of wat het doet. Dat ga ik in deze serie proberen te doen. Waarom zou je dit moeten interesseren? Blockchain gaat simpelweg ons leven veranderen. Zoals de drukpers kennis heeft verspreid, de stoommachine arbeid heeft geleverd, het internet afstanden heeft verkleind, zo heeft de blockchain de potentie om ook ons leven te veranderen. De blockchain technologie kan onze hele manier van transacties doen ingrijpend veranderen en vervult een groot gat in onze huidige samenleving: vertrouwen.

Waarom hebben we blockchain nodig?

Om het voor nu simpel te houden, kunnen we de blockchain het beste vergelijken met een grootboek waarin alle informatie over een persoon, account of bezit, etc. kan worden bijgehouden en opgeslagen als een grote database. Databases met deze informatie bestaan in principe al; de overheid zal een grote database hebben met al onze persoonsgegevens, de bank heeft een database met al onze rekeningen en uitgevoerde transacties, notarissen hebben registers met allerlei contracten, octrooien worden in Nederland bewaard door de RVO, bedrijfsgegevens door de KvK etc. Verschillende informatie wordt bewaard en bijgewerkt door verschillende instanties in verschillende databases, afgesloten van de buitenwereld. Het is niet alleen heel moeilijk om deze databases aan elkaar te koppelen zonder dat onze privacy in het gedrang komt, we moeten er ook op vertrouwen dat deze centrale partij vertrouwelijk met onze informatie omgaat en dat er niet mee wordt gefraudeerd. De beveiliging van deze systemen is cruciaal. Het is niet wenselijk dat bijvoorbeeld een bestaand octrooi uit de database wordt verwijderd of dat balansen op bankrekeningen zomaar worden aangepast. Ook al is dit in Nederland relatief goed geregeld, er is nog steeds veel ruimte voor verbetering. Bovendien zijn er genoeg derdewereldlanden waar deze instanties slecht functioneren. Dit is één van de problemen die de blockchain kan oplossen.

Wanneer twee partijen zaken met elkaar doen om waarde over te dragen, wordt er bijna altijd beroep gedaan op een intermediair, een tussenpersoon, om de transactie te valideren. De intermediair zorgt voor controle en een stukje extra vertrouwen en minimaliseert problemen als adverse selection en moral hazard, wat zorgt voor betrouwbare waardeoverdracht. Denk aan een notaris als je een huis koopt of een bank als je naar iemand geld overmaakt. Dit proces is vaak langzaam, duur, bureaucratisch en soms ook fraudegevoelig. De blockchain technologie kan deze intermediairs vervangen en de hele infrastructuur van zaken doen revolutionair verander.

Blockchain zou er dus voor kunnen zorgen dat hele bedrijfstakken verdwijnen en dat nieuwe ontstaan, zoals het internet bijvoorbeeld ook heeft gedaan. Dit zal niet van de een op de andere dag gaan. De implementatie van blockchain wordt een langdurig proces, maar het is al wel gestart! Overheden, grote financiële instellingen en andere multinationals investeren al flink in de ontwikkeling en potentiële applicaties van de blockchain innovatie.

Het verhaal klinkt nu wellicht nog een beetje vaag, de genialiteit is hoogstwaarschijnlijk nog niet duidelijk en ook de talloze mogelijke toepassingen zijn misschien nog niet helemaal helder. Begrijpelijk. Daarvoor zijn er nog te weinig puzzelstukjes in de puzzel gelegd, maar het is helaas niet praktisch om alles in een artikel te behandelen. Lees daarom volgende week weer!

Volgende week in deel 2: Hoe verschilt de blockchain van onze huidige databases en hoe werkt het?

Wil je meer te weten komen over bitcoin en de blockchain? Bij de volgende bijeenkomst van beleggingsvereniging Pecunia Causa zal er een diepgaandere presentatie zijn over hoe bitcoin werkt en welke rol de blockchain daarin speelt, dus kom vooral langs!

Interesse in beleggen? Kom een keer langs bij de studenten beleggingsvereniging van Nijmegen, Pecunia Causa! Onze volgende bijeenkomst is op maandag 11 december 19:15 in Café ‘t Haantje (Daalseweg19). Voor vragen kun je altijd een mailtje sturen naar info@pecuniacausa.nl

Door: David den Besten