Feestcommissie

De feestcommissie organiseert Mangement Madness feesten, Mengelmousse en Ingloriousfeesten. Management Madness wordt met de verenigingen van de faculteit georganiseerd en de andere feesten worden met andere studieverenigingen georganiseerd. De commissie wordt gevormd door één lid per vereniging. De afgevaardigde van de ESV is:

  • Bart van Vonderen