Raad van Advies

De Raad van Advies voorziet het bestuur der ESV van advies daar waar de raad dit nodig acht en/of het bestuur hier behoefte aan heeft. Het gaat hierbij om niet-bindend advies, wat inhoudt dat het bestuur vrij is in haar keuze het advies ter harte te nemen of het advies naast zich neer te leggen. Door een adviesorgaan te hebben waarin ervaren mensen zitting hebben, wordt de vereniging goed ondersteund. De huidige RvA bestaat uit:

  • Fabian Vink (voorzitter)
  • Adinda van Doorn
  • Sophie van Lith
  • Kiki Puijk
  • Eline Meiberg

Uiteraard is het onmogelijk dat de leden van de Raad van Advies op de hoogte kunnen zijn van al het reilen en zeilen binnen de ESV. Schroom dus niet om je vragen en/ of opmerkingen met betrekking tot de vereniging in het algemeen en het bestuur in het bijzonder aan ons te melden, maar onthoud goed dat in bepaalde gevallen de ALV het middel hiervoor is. Op de ALV kan ieder lid immers zijn of haar zegje doen. De Raad van Advies stelt zijn eigen leden aan. Leden kunnen maximaal twee jaar aaneengesloten zitting hebben in de raad. Daarnaast komen er ieder jaar minstens twee nieuwe leden bij. De Raad van Advies is bereikbaar per e-mail via: rva@esvnijmegen.nl

Knipsel