Compensatie voor studenten?

stuk compensatie voor studenten 18-5-2020

Click here for English

Alex Tess Rutten, de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, maakt zich zorgen over de financiële situatie van studenten gedurende de coronacrisis. Na de invoering van het leenstelsel zijn veel jongeren afhankelijk geworden van een bijbaan. Bas van Weegberg, de voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbeweging meldt dat bijna 70% van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar een oproepcontract heeft. Dit maakt deze bevolkingsgroep financieel extra kwetsbaar. Veel jongeren werken in één van de meest getroffen sectoren, de horeca. Veel studenten worden daarom niet of nauwelijks meer opgeroepen en de FNV Young & United meldt dat studenten vaak (onterecht) niet meer worden doorbetaald door hun werkgevers, terwijl werkgevers ook voor flexkrachten 90% van het salaris vergoed kunnen krijgen. (Al blijkt dit percentage in de realiteit lager uit te vallen.) Ook worden veel contracten nu niet meer verlengd. Dit is opnieuw een tegenslag voor deze groep. Het vinden van een nieuwe bijbaan is in deze tijd niet eenvoudig. Ook ziet de arbeidsmarkt er voor afstudeerders op dit moment niet geweldig uit. Het CBS meldt dat het aantal vacatures in het eerste kwartaal van 2020 al met 60.000 gedaald is. Dit is de sterkste daling van het aantal vacatures ooit gemeten.

Terwijl het inkomen van veel jongeren enorm gedaald is, hebben studenten nog steeds grotendeels dezelfde kosten: collegegeld, boeken, huur, verzekeringen etc. Waarschijnlijk leidt de lockdown dus tot nog hogere studieschulden, een hogere druk en meer stress, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de mentale gezondheid van studenten. Voor het coronavirus had ongeveer 12% van de jongeren volgens het CBS stress- en burn-outklachten. Vermoedelijk zal het percentage dit jaar toenemen. Er zijn voor een lange periode namelijk minder mogelijkheden om te ontspannen. Zo zijn de sportscholen gesloten en zijn alle festivals en andere evenementen afgelast. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat studenten nu al aangeven een hogere studiedruk en meer stress te ervaren. Een groot aantal van de studenten geeft aan dat verschillende factoren het studeren bemoeilijken, zoals afleiding door huisgenoten.

Veel studenten vrezen voor studievertraging. Punt Avans meldt dat veel studenten niet verder kunnen met hun afstudeeronderzoek, bijvoorbeeld vanwege de sluiting van verpleeghuizen en theaters. Ook studenten geneeskunde kunnen niet verder met de coschappen. Voor mbo’ers is de situatie nog rampzaliger. Het tekort aan stageplekken is opnieuw toegenomen. Ten opzichte van vorig jaar lopen er 56% minder leerlingen stage bij een werkgever: een daling van ongeveer 13.500 personen. Er zijn bijvoorbeeld minder stageplekken in de horeca, de luchtvaart, kapperszaken en in het toerisme. Zelfs in de zorg is begeleiding nu een probleem. Meestal blijven mbo’ers na hun stage bij dezelfde werkgever werken. Er wordt nu dus gevreesd voor een hogere werkloosheid onder jongeren. Hannie Vlug, directievoorzitter van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven wil een vergelijkbaar scenario als de periode tijdens en na de crisis in 2008 voorkomen, waarin er veel tekorten ontstonden in de zorg en bouw. De overheid heeft inmiddels aangegeven extra geld uit te geven voor het behoud van stageplaatsen voor mbo’ers tijdens en na de coronacrisis.

Terwijl er voor veel sectoren en bevolkingsgroepen maatregelen genomen zijn om de financiële schade te verkleinen, is er nog steeds weinig bekend over compensatie van studenten ondanks dat zij ook zwaar getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus. Tot nu toe is er alleen bekend gemaakt dat er gewerkt wordt aan een regeling voor studenten die bezig zijn met de laatste fase van hun studie en pas later kunnen afstuderen. Zij kunnen waarschijnlijk drie maanden collegegeld terugkrijgen. Maar er is dus nog steeds geen compensatie bekend gemaakt voor de huidige financiële problemen van andere studenten.

Door: Kelly Veldman