Update Coronavirus

Meer informatie volgt.

Beste ESV’er, 

Updates over hoe de ESV omgaat met het coronavirus, zullen vanaf nu worden gegeven via dit platform. We vragen je om dit platform goed in de gaten te houden en om ook het platform van de universiteit bij te houdenhttps://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/het-coronavirus-en-de-radboud-universiteit/. Mocht je vragen hebben die via het platform niet worden beantwoord, stuur dan een mail naar voorzitter@esvnijmegen.nl. Onthoud alsjeblieft dat ook wij niet alle antwoorden hebben. 

We wensen jullie veel sterkte in deze buitengewone tijden. 

Namens het XXXIste bestuur der ESV Nijmegen, 

Mandy Versteeg 

Voorzitter 2019-2020 

09-09-2020

Zoals velen van jullie wellicht hebben gezien is de ESV-kamer sinds 07-09-2020 weer (gedeeltelijk) geopend. Echter zijn er wel enkele maatregelen die gevolgd dienen te worden.

Het gaat om de volgen maatregelen:
-Maximaal 3 leden tegelijkertijd op de kamer
-Desinfecteer je handen bij binnenkomst
-Houd 1,5 meter afstand van elkaar
-Neem plaats op de met stikkers aangegeven plekken
-Desinfecteer je handen wanneer je iets te drinken pakt
-Laat geen spullen op de ESV-kamer liggen

Blijf thuis bij gezondheidsklachten!

Wij hopen jullie snel in goede gezondheid op de kamer te zien.

14-05-2020

Beste ESV’er,

We hopen dat je gezond en veilig bent. Het is een tijd geleden dat we elkaar hebben kunnen spreken op de ESV kamer of op fysieke activiteiten. Gelukkig houden we contact via online activiteiten!

De versoepeling van de maatregels op 6 mei heeft goede hoop gebracht. De ESV volgt de maatregelen en de richtlijnen van het RIVM. Ook volgen we de universiteit in haar beslissingen. Zolang de universiteit geen onderwijs aanbiedt, zal de ESV kamer ook gesloten blijven. Voor elke activiteit wordt bekeken of dit in lijn is met de maatregelen.

We snappen dat het een bijzondere tijd is voor iedereen. Ook wij kunnen niet wachten tot we elkaar weer kunnen zien, maar op dit moment is het van levensbelang dat we ons verantwoordelijk gedragen en ons aan alle maatregelen houden. Alleen op die manier kunnen we dit virus de baas zijn.

Blijf gezond en we hopen jullie snel weer te mogen verwelkomen.

27-03-2020 - Bestuursollicitaties

Wegens de annulering van de lustrumweek en de studiereis, heeft het bestuur besloten om de bestuurssollicitaties te verlaten. De deadline voor het inleveren van je motivatiebrief en CV is nu 11 april 23:59. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden vanaf 13 april.

25-03-2020

De ESV volgt de maatregelen die de Radboud Universiteit treft. Dit betekent dat de ESV kamer gesloten zal zijn tot 1 juni.

Door de sluiting van de kamer is het helaas niet mogelijk om samenvattingen te kopen voor de tentamens van blok 3. Ondanks alles wensen we je veel succes met de tentamens!

24-03-2020 - Algemeen

Alle geplande fysieke activiteiten, zowel formeel als informeel, zijn geannuleerd tot 1 juni. Echter doet het bestuur haar uiterste best om deze evenementen op alternatieve wijze door te laten gaan.  

24-03-2020 - Lustrumweek

Beste ESV’er, 

Op 20 april 2020 zou het VIe lustrum der ESV van start gaan. Helaas kan de lustrumweek niet doorgaan, wegens de maatregelen omtrent het coronavirus. De maatregel die op 23-03 is ingegaan, verbiedt alle samenkomsten tot 1 juni. Door deze maatregel is het evenement geannuleerd. Dit is tot onze grote spijt, omdat er door de lustrumcommissie al veel voorbereidingen zijn getroffen en elk lid uitkeek naar deze geweldige week. Het bestuur verplaatst de lustrumweek naar volgend collegejaarZodra hier meer duidelijkheid over is, word je zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.  

We hopen dat je snapt dat dit voor iedereen een enorme teleurstelling is en we vragen om je begrip in deze buitengewone tijden. 

24-03-2020 - Studiereis

De eerste studiereis buiten Europa moet helaas geannuleerd worden vanwege het coronavirus. Wegens alle maatregelen omtrent het coronavirus en het negatieve reisadvies, is het niet verantwoord voor de ESV en haar leden om de studiereis door te laten gaan. Het is een enorme teleurstelling voor iedereen, maar de veiligheid van de leden staat voorop. Het bestuur wil graag de studiereiscommissie bedanken voor al haar harde werk en inzet.  

19-03-2020

Beste ESV’er, 

De ESV heeft veiligheidsmaatregelen genomen omtrent het coronavirus. Deze zijn als volgt: 

  • Alle activiteiten tot en met 6 april zijn geannuleerd.  
  • De ESV kamer zal gesloten zijn tot en met 10 april. 

We snappen dat dit veel vragen oproept over de periode na 6 april. Het bestuur wacht ook op informatie, met name informatie over hoe het virus en de veiligheidsmaatregelen zich in deze periode zullen ontwikkelen. We zullen proberen jullie zo veel mogelijk op de hoogte te houdenOp  dinsdag 24 maart zal er een update komen over de mogelijke verkoop van samenvattingen. Voor de activiteiten zal de volgende update plaatsvinden op 4 april. In deze update verschaffen we meer informatie over wat er gebeurt met de openingstijden van de ESV kamer, de activiteiten van de ESV en andere maatregelen na 6 april. 

Voor alle commissies: blijf alsjeblieft doorgaan met jullie harde werk! We adviseren om de vergaderingen online te houden. Gebruik hiervoor skype, zoom.nu, google hangout of een ander programma dat goed werkt voor je. Let er ook op dat het in deze onzekere tijden het beste is om geen aankopen te doen of bindende afspraken te maken, totdat we meer informatie hebben.