De shutdown

White house

Iedereen zal het vast wel gehoord of gelezen hebben: de shutdown in de Verenigde Staten van Trump. De reden hiervoor is het feit dat het Congres niet heeft ingestemd met de begroting die Donald Trump heeft opgesteld. Hierdoor moet de federale overheid tijdelijk ‘dicht’. Dit houdt in dat heel veel ambtenaren thuis zitten zonder loon te krijgen. Maar ook veel attractieparken en musea en dergelijke zijn dicht, omdat de overheid tijdens de shutdown geen geld uit mag en kan geven.

De reden voor deze shutdown is het feit dat Donald Trump 5,7 miljard wilde voor de bouw van zijn vaak genoemde muur op de grens met Mexico. Deze 5.7 miljard wordt door het Congres niet goedgekeurd. Zij menen namelijk dat het grote bedrag beter besteed kan worden aan andere manieren van het in de gaten houden en in stand houden van de grens. Voorbeelden die het Congres aandroeg zijn versterkingen van belangrijke controleposten en meer investeren in manieren en apparatuur om drugs en illegale immigranten op te sporen.

De shutdown heeft in totaal 33 dagen geduurd. Van 21 december 2018 tot en met 25 januari 2019. Er zijn vele mensen getroffen door deze shutdown. Niet alleen veel ambtenaren zijn hierdoor getroffen zoals al is gezegd, maar ook luchthavens, boeren en beveiligingsmensen hebben met de gevolgen van de shutdown te kampen gehad. De gevolgen hiervan zijn best heftig.
Verschillende bedrijven en economen menen dat elke week dat de shutdown voortduurde de economische groei van de Verenigde Staten met 0.13 procent daalde. Dit betekent op den duur ook dat de aandelenkoersen zullen dalen, waardoor veel investeerders in deze tijd geld verliezen.
Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van wat er tijdens de shutdown aan gevolgen te merken zijn.
De gevolgen voor na de shutdown kunnen nog wel eens groter zijn.

De muur van Donald Trump komt er niet zoals het er nu naar uit ziet. Dit was tijdens zijn campagne een van zijn grootste maatregelen die hij waar wilde maken. Nu dit nog niet is gelukt, kan zijn situatie verslechteren. Hiermee wordt bedoeld dat Trump aanhangers zal verliezen omdat hij zijn plannen nog steeds niet heeft waar gemaakt.
Daarnaast zijn er ook voor de consumenten in de Verenigde Staten gevolgen, zo wordt verwacht door Michael DePalma, topman van PhaseCapital. Hij verwacht dat na de shutdown de economie een lange tijd nodig zal hebben om weer op het niveau van voor de shutdown te komen.
De werknemers die door de shutdown thuis hebben gezeten zullen het eerste loon waarschijnlijk niet uitgeven aan boodschappen en aankopen van luxegoederen waarschijnlijk. Dit omdat zij het geld waarschijnlijk zullen gebruiken voor het aflossen van schulden en leningen die tijdens de shutdown niet betaald konden worden.
De normale consument zal door de shutdown minder vertrouwen hebben in de economie wat kan resulteren in minder uitgaven. De economie zal daardoor lange tijd nodig hebben om weer op het oude niveau te komen van voor de shutdown.

De shutdown in de Verenigde Staten door Donald Trump’s eis om 5,7 miljard voor de bouw van zijn vaak genoemde muur op de grens met Mexico heeft vele gevolgen gehad, waarvan er bijna alleen meer negatieve gevolgen bij zitten. Vele werknemers hebben er last van ondervonden, maar ook wordt verwacht dat algemene consument kritischer kijkt naar Donald Trump en de economie van de Verenigde Staten. Voor harde cijfers en echte gevolgen is het nog even afwachten totdat die bekend gemaakt kunnen worden, voor nu is de shutdown voorbij en kan het gewone leven weer opgebouwd worden.

Door: Merijn van der Leeuw