ESV Congres artikel 3, 3D-printers

ESV Congres artikel 1, FinTech

Op 8 mei vindt het jaarlijkse ESV-congres plaats, dit jaar over de gevolgen van technologische ontwikkelingen en innovatie binnen ons vakgebied. Een onderwerp dat dan ook zeker aan bod zal komen tijdens het congres is 3D-printers. 3D-printers zijn van grote invloed op de internationale handel. Zoals in de vorige artikelen te zien was is innovatie van invloed op de financiële sector, maar het biedt daarentegen ook kansen voor de traditionele marktpartijen. In dit artikel alvast een voorproefje. Waar moeten we aan denken bij het begrip 3D-printers? Welke kansen en risico’s bieden 3D-printers voor de wereldeconomie?

Momenteel is het aantal goederen dat geproduceerd is door middel van de 3D-printer nog relatief klein. Het gebruik van de 3D-printer is het verst ontwikkeld binnen sectoren als de lucht- en ruimtevaart en medische hulpmiddelen. De verwachting is echter dat andere sectoren van grotere invloed zullen zijn op de wereldhandel. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijfstakken als automotive, consumentengoederen en machinebouw. De investeringen in de 3D-printer groeien dan ook enorm. Deze zijn drie keer zo groot als de investeringen in overige kapitaalgoederen. Daarnaast is de markt voor 3D printers in Nederland in 2017 ten opzichte van 2016 met 20% gegroeid. Reden hiervoor is de verlaging van de productiekosten doordat er geen menselijke arbeid wordt verricht waardoor loonkosten sterk dalen. Dit betekent dat bedrijven niet meer gebonden zijn aan lagelonenlanden voor de productie van goederen. Uiteindelijk kan men bepaalde producten in het binnenland produceren en hoeft men deze niet meer te importeren vanuit het buitenland. Dit heeft grote gevolgen voor de wereldhandel.

Uit onderzoek van ING blijkt dat in 2060 50 procent van de producten worden gefabriceerd door middel van de 3D printer, wanneer groei van de markt voor 3D-printers zich op het huidige niveau blijft voortzetten. Dit heeft tot gevolg dat de wereldhandel met ongeveer 25 tot 40 procent zal afnemen. Middels de 3D-printer kan de productie namelijk in het binnenland plaatsvinden en is het importeren en exporteren van bepaalde goederen niet meer aan de orde. Dit heeft drastische gevolgen voor een land als Nederland. De grootste klappen zullen vallen bij de Nederlandse havens, groothandelsbedrijven en bedrijven binnen de sector transport en logistiek. Deze bedrijven zijn namelijk sterk afhankelijk van de wereldhandel. De negatieve gevolgen van de 3D-printer gelden niet enkel voor de import en export van goederen voor binnenlands gebruik. Het gaat namelijk ook om de functie van Nederland als distributieland. Jaarlijks is de omzet binnen de transportsector ten behoeve van (weder)uitvoer namelijk goed voor 31 miljard euro. Ook logistieke bedrijven die opslag bieden ter distributie van goederen zullen merken dat de 3D-printer een negatieve impact heeft. Men hoeft immers niet meer op te slaan en kan in het binnenland haar producten printen.

Zoals hiervoor gezegd: import en export nemen af. Dit biedt ook kansen. Door het feit dat men producten in het binnenland kan produceren met de 3D printer worden landen weer zelfvoorzienender. Landen zijn minder afhankelijk van het buitenland. Dit betekent dat klanten eerder terecht zullen komen bij binnenlandse producenten aangezien deze producten goedkoper zijn door het feit dat deze niet worden geïmporteerd. Hierdoor stijgt het aantal potentiele binnenlandse klanten.

Internationaal gezien heerst de verwachting dat het handelstekort van de Verenigde Staten zal dalen. Sinds jaar en dag is de handelsbalans van de Verenigde Staten negatief, men importeert meer dan men exporteert. Ten opzichte van het buitenland zal het gebruik van de 3D-printer in het productieproces hier daarom een groter effect hebben op de handelsbalans dan elders. De vervanging van import door lokaal geprinte goederen is groter dan waar de export in het buitenland wegvalt. De handelstekorten met bijvoorbeeld China, Duitsland en Mexico dalen wat uiteindelijk van invloed zal zijn op de politiek.

Vond je dit artikel nou interessant? Tijdens het congres zal de Additive Industries een lezing verzorgen over 3D-printers en de toekomst voor de internationale handel. Het bedrijf produceert metaalprinters en levert aan bijvoorbeeld Airbus en BMW. Additive Industries behoort tot de top van metaalprint-technologieën. Meer informatie kan je vinden op www.esvnijmegen.nl/congres en houd het Facebook-evenement in de gaten voor verdere updates over het congres!

Door: Demi Klein Swormink