Even voorstellen – Shirlynn Overmars

Bestuursfoto Shirlynn iguess

Click here for English

Beste ESV’ers, 

Het is mij een eer dat ik in het jaar 2020-2021 zitting mag nemen als activiteitencoördinator in het XXXIIste bestuur der ESV.   

Mijn naam is Shirlynn Overmars, ik ben 20 jaar en ik kom uit een klein dorpje in Overijssel genaamd Den Nul. Nadat ik mijn HBO-propedeuse in bedrijfseconomie behaald heb in Zwolle, ondervond ik dat ik meer uitdaging zocht en daarom graag aan de universiteit wilde beginnen. Dat brengt mij hier, inmiddels 1,5 jaar wonend in het prachtige Nijmegen en beginnend aan mijn derde jaar bachelor in bedrijfseconomie. Mijn doel is dan ook om mijn bachelor bedrijfseconomie hier in Nijmegen te behalen.  

In mijn eerste jaar raakte ik hier en daar wel in aanraking met de ESV, maar ik heb toen nooit de keuze gemaakt om actief lid te worden. Dit kwam vooral door de vrees dat de overgang van het HBO naar de universiteit al intens groot zou zijn en een actief lidmaatschap daar niet nog bij zou passen. In mijn tweede jaar bachelor besloot ik toch wel graag actief lid te willen worden. Ik heb mij toen ingeschreven voor diverse commissies en heb toen deel uit mogen maken van de activiteitencommissie. Via deze commissie heb ik veel leuke en gezellige ESV’ers leren kennen en mooie activiteiten mogen organiseren.  

Voor dit collegejaar besloot ik dat ik een actievere rol wilde vervullen binnen de ESV en heb ik gesolliciteerd voor het XXXIIste bestuur. Dat brengt mij hier en komend jaar mag ik voor de leden klaarstaan als activiteitencoördinator. Dit betekent dat je veel met mij in contact zal komen wanneer je de keuze maakt om actief lid te worden binnen de ESV. Ik ben namelijk de eindverantwoordelijke voor alle informele activiteiten en daarmee help ik commissies waar nodig. Ik hoop je snel te zien op de ESV-kamer of op een van onze meerdere activiteiten!