Fijne Kerst!

Beste ESV’ers,

Het is eindelijk zo ver, de meest wonderlijke tijd van het jaar is aangebroken. De Kerstdagen zijn het uitgelezen moment om met familie, vrienden en geliefden bijeen te komen en terug te kijken op het afgelopen jaar. Voor de ESV is 2017 een jaar waar met veel tevredenheid naar kan worden teruggekeken. Zo waren er prachtige reizen naar SuperDévoluy, Athene en Hamburg. Ook gaf het XXVIIIste bestuur in september het stokje over aan het XXIXste bestuur. Daarnaast waren er bijna wekelijks leuke activiteiten om de informele banden te versterken, maar ook om samen te investeren in connecties, arbeidsoriëntatie en competenties. In de laatste dagen van dit kalenderjaar zal er door verschillende ESV’ers een stuk uitgebreider worden teruggeblikt op dit brede scala aan activiteiten in 2017.

Hoewel het voor economen in de regel gemakkelijker is om het verleden te analyseren dan vooruit te blikken naar de toekomst, wil ik van deze gelegenheid toch gebruik maken om alvast een blik te werpen op 2018. Omdat het op basis van het verleden vaak wel mogelijk is om uitspraken te doen over de toekomst, zijn de voortekenen zeer gunstig wat betreft het slagen van het komende kalenderjaar voor onze studievereniging.

Daar waar elke jaarwisseling natuurlijk zijn bijzonderheden heeft, is er dit jaar voor de ESV een zeer ingrijpende en merkbare verandering. De oude, vertrouwde ESV-kamer is namelijk reeds voor de laatste keer decor geweest van een collegedag op de Radboud Universiteit. Zoals bekend zullen de gebouwen aan de Thomas van Aquinostraat spoedig worden gesloopt en zal de Faculteit der Managementwetenschappen enkele honderden meters verhuizen. Met ingang van 2018 zal de ESV dan ook gehuisvest zijn in de recent gebouwde vleugel van het Gymnasion, welke Elinor Ostrom Building zal heten. Hier betrekken wij een gloednieuwe ruimte die ongeveer drie maal zo groot is als de oude verenigingskamer, gelegen aan de centrale hal op de begane grond. In de eerste weken van januari zal deze kamer volledig in gereedheid worden gebracht om iedereen vanaf 15 januari weer te kunnen ontvangen.

Voor het zover is, wil ik iedereen, ook namens mijn mede-bestuursleden, prachtige feestdagen en een goede jaarwisseling wensen. We hopen iedereen in 2018 weer in goede gezondheid en met een lach te mogen ontvangen op de nieuwe ESV-kamer en bij onze activiteiten.

Namens het XXIXste bestuur,

Matthijs van Lemmen

Voorzitter der ESV 2017-2018

Door: Matthijs van Lemmen