het regeerakkoord van rutte III, wat zijn de gevolgen voor de student

Na 209 dagen van onderhandelingen is op dinsdag 17 oktober 2017 het nieuwe regeerakkoord van kabinet Rutte III gepresenteerd. Onder het motto ‘Vertrouwen in de toekomst’ zullen de partijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie de komende kabinetsperiode hun beleid proberen door te voeren. In het regeerakkoord staan vele plannen, maar welke plannen hebben eigenlijk gevolgen voor de student in Nederland? In dit artikel volgt hiervan een overzicht.

Onderwijs

Kabinet Rutte III wil het leenstelsel, waaronder de meeste studenten tegenwoordig vallen, laten bestaan. Echter, ziet men in dat mensen hierdoor eventueel afzien van een studie op een hogeschool of universiteit. Om dit te voorkomen zal het collegegeld voor nieuwe eerstejaars studenten worden gehalveerd. Deze maatregel heeft dus voordelen voor de nieuwe studenten, het is echter de vraag of dit voordeel groot genoeg is om alsnog aan een studie te beginnen. Daarnaast is het de vraag of hierbij rekening wordt gehouden met de studenten die reeds studeren aan een universiteit én direct onder het leenstelsel vielen. Zij vallen bij deze maatregel namelijk tussen wal en schip.

Zorg

Naast de kleine verandering in het onderwijs zijn er verschillende voorstellen wat betreft de zorg. Wat betreft de student is de zorgverzekering en het eigen risico het belangrijkst. Het eigen risico zal gelijk blijven aan 385 euro. De keerzijde hiervan is dat de zorgpremie zal stijgen. De zorgkosten moeten immers ergens van betaald worden. Men ging er voorheen al vanuit dat de zorgpremie zou stijgen met ongeveer 6 euro per maand. Om de hoogte van het eigen risico per maand gelijk te houden, dient deze met 80 cent per maand extra te stijgen. De totale stijging komt dus neer op 6 euro en 80 cent. Dit betekent voor studenten dat zij komend jaar helaas een aantal biertjes minder per maand kunnen nuttigen.

Btw-tarief

Een ander streven van Rutte III is het verhogen van het lage btw-tarief stijgen van 6 procent naar 9 procent. Het lage btw-tarief wordt geheven op de eerste levensbehoeften. Een verhoging hiervan kan betekenen dat groenten, fruit, ons periodieke kappersbezoekje, ons water, onze boeken en een dagje badderen in het zwembad duurder zullen worden. Echter, dit hoeft niet het geval te zijn. Het kan zo zijn dat bedrijven hun winstmarge aanpassen om zo de prijzen enigszins gelijk te houden met nu. Het is nog de vraag hoe dit uit zal pakken. Een voordeel is trouwens dat het btw-tarief op alcoholhoudende dranken al gelijk is aan 21 procent. Dit betekent dus dat er waarschijnlijk aan de prijzen van onze biertjes weinig zal veranderen. In de kroeg kunnen studenten dus gelukkig hun wekelijkse hoeveelheid biertjes blijven drinken.

Vrijwillige ‘maatschappelijke dienst’

Naast de overige maatregelen komt het nieuwe regeerakkoord met een nieuw idee, namelijk de vrijwillige ‘maatschappelijke dienst’. Het gaat er in dit geval om dat jongeren vrijwilligerswerk doen voor de maatschappij. Hiervoor ontvangen zij uiteindelijk een certificaat. Voorbeelden hiervan zijn vrijwilligerswerk in de zorg, voor vluchtelingen of in een wijkcentrum. Nu zullen velen in eerste instantie denken: ‘Wat heeft dit met mij te maken?’ Echter, degenen die deze dienst uitvoeren en een certificaat bezitten, zullen in de toekomst voorrang krijgen bij een baan van de overheid. Het is echter nog onduidelijk wat het begrip ‘voorrang’ in dat geval precies betekent. Uiteindelijk wil het kabinet ervoor zorgen dat het certificaat ook als positief wordt gezien in het bedrijfsleven en dus ook in de particuliere sector voordelen biedt.

Na de studie

Als we dan eenmaal klaar zijn met onze studie en een baan vinden verandert er ook het een en ander ten opzichte van nu. Althans als het aan het nieuwe kabinet ligt. Rutte III wil het aantal schijven in box 1 van het belastingstelsel verkleinen van vier naar twee. Zij willen een basistarief van 36,93 procent op een inkomen tot ongeveer 68.600 euro. Voor het inkomen hierboven zal een hoog tarief gelden van 49,5 procent. Momenteel is het tarief voor het inkomen tot 19.982 euro gelijk aan 36,55 procent. Vervolgens betaal je 40,8 procent belasting over het inkomen tot 67.000 euro. Het nieuwe basistarief is vrijwel gelijk aan het oude tarief van schijf 1 en lager dan het tarief in schijf 2 en 3. Hierdoor zou de verandering vooral voordelig zijn voor mensen met een inkomen tussen ongeveer 19.982 euro en 67.000 euro. De hogere inkomens gaan er tevens op vooruit. Voorheen betaalden zijn 52 procent belasting over het inkomen boven 67.000 euro. Dit zal nu veranderen naar een percentage van 49,5%.

Wel is het zo de schatkist van de overheid op de een of andere manier gevuld moet worden. Als dit niet gebeurt middels de loon- en inkomstenbelasting, dan zal dit op een andere manier plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld te zien in de verhoging van het lage btw-tarief.

Ook wil de nieuwe regering de wig tussen vaste en flexibele banen kleiner maken. Op dit moment dient een werknemer een vaste arbeidsovereenkomst te krijgen op het moment dat hij of zij twee jaar in dienst is met een tijdelijk contract. De nieuwe regering wil hier drie jaar van maken om er zo voor te zorgen dat bedrijven zelf mensen aannemen in plaats van flexwerkers inhuren. Om vervolgens het aannemen van medewerkers met vaste contracten te stimuleren kunnen bedrijven direct een vast contract aanbieden en hierbij een proeftijd van vijf maanden hanteren in plaats van twee maanden. Voor tijdelijke contracten kan maximaal een proeftijd van twee maanden worden afgegeven. Dit is nu gelijk aan een periode van één tot twee maanden. Op die manier hoopt men dat meer werknemers uiteindelijk een vast contract zullen krijgen.

Al met al is het afwachten welke voorstellen van het kabinet uiteindelijk worden goedgekeurd door de Eerste- en Tweede Kamer. Deze plannen zullen uiteindelijk worden doorgevoerd. Met een kleine meerderheid met 76 zetels voor de regeringspartijen VVD, CDA, D66, en ChristenUnie in de Tweede Kamer is de regering erg afhankelijk van de oppositie. Zij hebben de steun van andere partijen in de Kamer dus hard nodig. We zullen zien wat de toekomst uiteindelijk brengt.

Door: Demi Klein Swormink