Hoe goed heb jij je financiën op orde

Twee op de vijf Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar hebben moeite het overzicht over hun financiën te behouden. Dit komt omdat de meeste rekeningen niet meer per post komen. Dat meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), dat burgers adviseert over een gezonde financiële huishouding.

‘ In Nederland heeft ongeveer 37 procent van de inwoners betalingsachterstanden’, zegt Anna van der Schors, Senior wetenschappelijk medewerker van het Nibud en auteur van het rapport. Dat is voor de meeste mensen het begin van de problemen.

Vooral de mensen die niet digitaal vaardig zijn en de jongeren tot 35 jaar hebben hun financiën niet goed op orde. Deze groep heeft het vaakste betalingsachterstanden, vaak vergeten dat ze lopende abonnementen hebben of staan ze rood op hun betaalrekening. De groeiende ‘subscription economy’ trend draagt hier aan bij. In toenemende mate worden producten én diensten aangeboden in de vorm van een abonnement, denk aan: Swapfiets, Spotify, Hello Fresh en Netflix. Opvallend is wél dat Nederlanders van alle Europeanen het minst te porren zijn voor abonnementdiensten.

In het onderzoek van de Nibud kwam naar voren dat ruim de helft van de respondenten zegt een rekening die per post komt eerder te bekijken dan een rekening die op een online omgeving staat van zorgverzekeraar, overheid of bedrijf. Vijfentwintig procent van de respondenten zegt dat ze weleens rekeningen over het hoofd zien die via de mail binnenkomen, tegenover 16% via de reguliere post.

Doordat de rekeningen nu per post, e-mail en in digitale omgevingen binnenkomen, hebben steeds meer mensen moeite een goed overzicht voor zichzelf te bewaren. Omdat veel van de facturen tegenwoordig ook per automatische incasso betaald worden, weet 44% van de respondenten niet eens meer precies welke abonnementen ze hebben lopen.

Jongeren kunnen zich prima online redden, maar hebben meer moeite om een systeem voor hun financiële huishuishouding op te zetten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat jongeren veel berichten krijgen op de mobiel, tablet en laptop dat ze niet alles meer lezen en berichten op de automatische piloot worden weggedrukt.

De mensen die niet digitaal vaardig zijn hebben vaak het omgekeerde probleem. Zij hebben wel de vaardigheden om hun administratie op orde te kunnen houden, maar hebben moeite met het bijhouden van hun inloggegevens, berichten op de online omgevingen lezen en het aanvragen van toeslagen.

Het Nibud merkt op dat de samenleving is veranderd. Er wordt veel meer van consumenten verwacht: je moet het zelf regelen, zelf aanvragen en er zelf achteraangaan. De overheden en bedrijven zouden zich meer bewust moeten zijn dat dit voor een grote groep mensen niet meer te doen is. Voor deze groep zou een laagdrempelige hulp beschikbaar moeten zijn, terwijl de focus de laatste jaren juist heeft gelegen op zelfredzaamheid.

Het Nibud wil dat de overheden en bedrijven zich soepeler gaan opstellen: laat mensen zelf bepalen wanneer hun rekening wordt afgeschreven, geef mensen een seintje als hun automatische incasso
eraan komt, laat consumenten gratis alle berichten per post ontvangen als zij hier behoefte aan hebben. Het Nibud denkt dat de bedrijven zelf ook profijt hebben van een actieve klanthouding.

Mocht je als lezer zelf je financiën beter willen bijhouden, dan kun je gebruikmaken van ‘de Bewaarwijzer’ die het Nibud heeft ontwikkeld. Dit is een programma dat je kan helpen om al je rekeningen en andere financiële administratie op één geordende plek te bewaren.

Door: Jesse Tielens, Quincy Pang-Atjok