Intrapreneurship

Intrapreneurship

De grens tussen ondernemerschap en werknemerschap vervaagt langzaam. Van steeds meer werknemers wordt verwacht dat ze zelfstandig kunnen werken, initiatief durven nemen en zeker geen 9 tot 5 mentaliteit hebben. De ondernemer is dan ook vooral opzoek naar werknemers die lijken op hem/haar zelf. Deze trend, waarin de ondernemende werknemer centraal staat, wordt ook wel intrapreneurship genoemd.

Pinchot III, de uitvinder van dit concept omschreef de intrapreneurs als ‘’dreamers who do’’. Deze werknemers nemen de verantwoordelijkheid om het bedrijf succesvol te maken. Dit doen zij door innovatieve ideeën te ontwikkelen, om ze vervolgens eigenhandig in de bedrijfsprocessen in te voeren, aldus Pinchot. Deze omschrijving lijkt erg op die van een ondernemer. Het grote is verschil echter dat een intrapreneur gezien moet worden als een ondernemer binnen een onderneming. Hij/zij heeft dezelfde eigenschappen en competenties als die van de ondernemer en voert de lijn van de bedrijfsfilosofie verder door binnen zijn/haar eigen afzonderlijke afdeling. Ze zijn niet alleen uit op een riant salaris, maar willen vooral iets bijdragen aan het succes van het bedrijf. De intrapreneur is dan ook erg waardevol voor een bedrijf, Koch (2014) noemt ze zelfs ‘’het geheime wapen van het bedrijfsleven’’.

Zoals gezegd, deze ondernemende werknemers bekleden een belangrijke plaats in het bedrijfsleven. In tegenstelling tot de ondernemer zelf, zijn deze werknemers meer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer, waardoor ze beter kunnen inschatten welke processen verbetert kunnen worden. Het is dan ook van belang dat de intrapreneur voldoende ruimte krijgt om zichzelf verder te ontwikkelen, immers wanneer de visie van de ondernemer niet ter discussie gesteld mag worden, heeft het voor de intrapreneur geen zin om met innovatieve ideeën te komen. Hierin schuilt echter een gevaar voor de ondernemer. Allereerst bestaat de kans op een uitstroom van de beste werknemers. Aangezien de ervaring hen heeft geleerd, dat ook zij de competenties bezitten om een eigen bedrijf te starten, zullen enkelen ook geneigd zijn dit te gaan doen. Een ander gevaar voor de ondernemer is de toename van concurrentie om zijn eigen positie. De intrapreneur kan het gevoel krijgen dat hij de grootste bijdrage heeft gehad in het succes van het bedrijf, waardoor hij de positie van de ondernemer/directeur op lange termijn kan aantasten of eventueel over kan nemen.

Toch is het vooral een goede ontwikkeling. Mensen leren beter voor zichzelf te zorgen, wat met het oog op de toekomst van onze verzorgingsstaat zeer belangrijk zal worden. Zo zal ons toekomstige pensioen meer afhankelijk worden van het eigen opgebouwde pensioenpotje, aangezien het vast houden aan de AOW wet op lange termijn onhoudbaar is door de vergrijzing in ons land. Daarnaast biedt de hedendaagse 24-uurs economie nieuwe handvaten voor de omgang met arbeid. Waar we vroeger gebonden waren aan vaste werktijden, is het nu mogelijk je eigen tijden in te plannen bij werkgevers. Ook is het voor veel banen niet meer nodig elke dag naar kantoor te komen, iets wat in het verleden ondenkbaar zou zijn. Bovendien zien we het aantal ZZP’ers elk jaar toenemen, zo waren het er in 2013 nog zo’n 800.000, nu is dat al opgelopen tot 1.100.000.

Kortom, men verwacht steeds meer verwacht van werknemers. De ontwikkeling van intrapreneurship ligt hieraan ten grondslag en zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Want of we het nou willen of niet, de wereld om ons heen verandert en dus is het zaak dat wij mee veranderen.

Door: Brian van de Wiel