Kerstwens XXXII

kerstkaart XXXII

Click here for English

Beste ESV’ers, 

 

Ook dit jaar is wederom voorbijgevlogen, al leken de afgelopen maanden soms toch wel erg veel op elkaar. Het is voor iedereen een apart jaar geweest. Zeker geen jaar zoals wij allen hadden gepland. Ondanks alles zijn er nog steeds mooie herinneringen gemaakt binnen de ESV. Daarvoor ben ik jullie allemaal zeer zeker dankbaar! 

 

Allereerst denk ik dat wij trots kunnen zijn op hoe snel wij allemaal kunnen schakelen als het er echt op neer komt. Niet alleen binnen de ESV, maar ook op individueel vlak. Dit jaar is voor iedereen een uitdaging geweest. Alle onverwachte situaties die zich hebben voorgedaan hebben een invloed op ons ieder gehad. Toch hoop ik dat jullie ook aan alle positieve momenten terug kunnen denken van dit jaar. 

 

Verder zijn er nieuwe leden bijgekomen die als eerstejaarsstudenten begonnen aan een alternatieve introductie. Er zijn leden die dit jaar zijn afgestudeerd en een digitale uitreiking hebben bijgewoond. Het overgrote deel van de activiteiten in 2020 heeft digitaal plaatsgevonden. Ook werd de lustrumweek die in april 2020 gepland stond verschoven naar april 2021. Zonder het enthousiasme van iedereen had dit allemaal niet zo mooi uit kunnen pakken als het gedaan heeft.  

 

Ik denk niet dat ik de enige ben als ik zeg dat ik hoop dat 2021 een fantastisch jaar wordt. Een jaar waarin wij een prachtig lustrum mogen vieren en nog veel meer mooie herinneringen kunnen maken. Verder hoop ik dat jullie gezond zijn en dat iedereen liefdevolle feestdagen beleeft.  

 

Namens het XXXIIste bestuur der ESV, 

 

Adinda van Doorn 

Voorzitter 2020-2021