Kies jij voor de student

Op 15 maart 2017 gaan we met zijn allen massaal naar de stembus. Maar hoe beïnvloeden de keuzes die worden gemaakt op die dag ons als studenten? Anders gezegd: wat willen de partijen eigenlijk met de hete hangijzers die de student aangaan?

Basisbeurs en studenten reisproduct

Toen onze geliefde basisbeurs werd afgeschaft en het leenstelsel werd ingevoerd hadden de VVD en de PvdA hulp nodig van D66 en GroenLinks. Hiermee werd het studeren vele malen duurder, maar er zou een opbrengst worden gegenereerd van ongeveer 800 miljoen euro met jaar. Dit zou vervolgens weer in het hoger onderwijs worden gestoken.

Ondanks dat het leenstelsel redelijk jong is, lijkt het alsof studenten zich terugtrekken van het dure studeren aan de universiteit en ook meer thuis blijven wonen en dichter bij huis de universiteit of hogere school op te zoeken.

D66 en GroenLinks willen ervoor zorgen dat studenten die het geld niet hebben om zonder basisbeurs een studie te beginnen financiële steun krijgen. De PvdA is het in overweging met hun eens, maar wil eerst resultaten van onderzoek zien. GroenLinks wil ervoor zorgen dat het wettelijke collegegeld, wat vandaag weer heerlijk wordt afgeschreven, wordt gehalveerd. Hierdoor zouden er meer mensen gaan studeren vanwege de daling in de kosten. Het CDA wil alleen de basisbeurs voor bachelorstudenten terug. Zij denken dat masterstudenten zichzelf wel zullen redden.

De OV-kaart die we allemaal als heilig beschouwen? Die wil iedereen behouden. D66 pleit zelfs voor een zeven dagen kaart en het CDA wilde er een trajectkaart van maken, maar heeft dit idee toch weer teruggetrokken.

Samengevat over de herinvoering van de basisbeurs:

Voor: CDA, SP, ChristenUnie

Tegen: VVD, PvdA, D66, GroenLinks en de SGP

Medezeggenschap

Al die extra miljoenen die vrijkomen voor het hoger onderwijs moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit toeneemt. Maar hoe gaat dit bereikt worden? Studenten zouden meer inspraak moeten krijgen, ofwel de mate van medezeggenschap moet omhoog. In de afgelopen jaren mogen medezeggenschapraden steeds meer meebeslissen op hun instelling. Denk hierbij aan de de hoofdlijnen van de begroting en aankomend September krijgt de opleidingscommissie ook meer macht in het programma binnen hun studie.

Voor meer macht in het onderwijs zijn GroenLinks, D66 en de SP, maar de VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en de SGP vinden het zo wel genoeg.

Langstuderen

Een extra studie na het verkijgen van het eerste papiertje? Trek dan maar vast je portomonee. Al snel lopen de kosten op tot 10/15 duizend euro per jaar. D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP, SGP en de PvdA vinden dat het collegegeld gewoon zou moeten liggen op 2000 euro in het jaar. De VVD vindt dat de overheid maar één bachelor en één master zou moeten bekostigen, de rest moeten we zelf maar uitzoeken.

One-issue partijen en de PVV

In de bovenstaande gegevens zijn sommige partijen niet genoemd. De PvdD wil de basisbeurs wel opnieuw invoeren, maar het verzet tegen dierproeven blijft bij hun de hoofdzaak. DENK is ook voor de basisbeurs, maar voert eigenlijk alleen actie tegen discriminatie. 50Plus vindt dat pensioenen moeten worden bewaakt, maar studenten zouden volgens hun niet verder met een schuld moeten komen te zitten.

Wat de PVV betreft, hun onderwijswoordvoerder was helaas niet bereikbaar. Ondanks dat de PVV voorheen pleitte voor de basisbeurs, lijken ze nu tegen te zijn op basis van de stemwijzer.

Vergeet het tripje naar de stembus niet en mocht je nog niet weten waar jou stem op zou vallen, vul dan vooral de stemwijzer in voor 15 maart!

Door: Lieze Nijenhuis