Mannen, het zwakkere geslacht

Tsja, over de titel van dit artikel zullen de meningen verdeeld zijn. Wat echter wel bewezen is, is de steeds groter wordende kloof tussen de opleidings-prestaties bij mannen en vrouwen. Op de universiteit worden de heren steeds vaker overklast door de dames. Volgens recent onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau nemen vrouwen niet alleen vaker deel aan het hoger onderwijs, maar sluiten ze hun studie ook succesvoller én sneller af dan mannen. Van de personen die in 2008 na het vwo aan een voltijdse opleiding op de universiteit zijn begonnen, heeft 69 procent van de vrouwen en 52 procent van de mannen nu een diploma op zak.

Dat er steeds meer vrouwen hoger onderwijs volgen lijkt natuurlijk: vrouwen hebben tegenwoordig veel meer carrièremogelijkheden dan vroeger, er worden minder kinderen per gezin geboren en het traditionele rolverdeling-model verdwijnt. Maar, waarom vrouwen beter presteren in het onderwijs ligt niet zo voor de hand. Een Engelse professor (Sir Seldon) geeft hiervoor de volgende verklaring: het verschil in de ontwikkeling van de hersenen. Vrouwen zouden een voorsprong hebben van een aantal non-cognitieve functies zoals planning, prioritering en motivatie, die dan weer leiden tot meer studiesucces. Echter, zouden mannen deze achterstand weer inhalen waardoor er op hun 25e op dit gebied geen verschil meer is. Wellicht dat dit ook verklaart waarom mannen er over het algemeen vaak iets langer over doen om hun papiertje binnen te halen.

Maar, is dit verschil wel volledig te danken aan de betere inzet van vrouwen? The economist schrijft over ‘discriminatie’ ten nadele van mannen in het onderwijs. Zo zouden jongens vaker gedwongen worden een jaar over te moeten doen, terwijl ze qua leervermogen op hetzelfde niveau zitten dan meiden. Waarom? Omdat docenten een voorkeur hebben voor studenten die beleefd, leergierig en niet agressief zijn, allen eigenschappen die we vaker terugzien bij vrouwen dan bij mannen. Het gaat hierbij vooral om vrouwelijke docenten, die een voorkeur hebben voor hun eigen geslacht. En -zonder toeval- er zijn meer vrouwelijke docenten dan mannelijke.

Of dit voor onze opleiding ook geldt, betwijfel ik. En dat is ook waarom we bovenstaande feitjes kunnen nuanceren: vrouwen mogen het dan wel beter doen in het hoger onderwijs, ze kiezen dan ook vaker een andere (makkelijkere?) studie. Waar vrouwen vaker kiezen voor sociale studies, onderwijs en gezondheidszorg, zijn het juist de mannen die gaan voor de exacte wetenschappen en technische studies. Met de moeilijkheidsgraad van het onderwijs is in veel onderzoek geen rekening gehouden.

Maar, mannen hoeven zich nog steeds geen zorgen te maken. Zo stelt een Britse psycholoog (Richard Lynn) dat vrouwen gemiddeld dommer zijn, en het daarom een slechte zaak is dat ze met hard werken hun gebrek aan intelligentie compenseren. Het IQ van heren zou gemiddeld vijf punten hoger liggen en de echte genieën (met een IQ hoger dan 155) zijn volgens Lynn vijf keer zo vaak man als vrouw. Dus heren, geen reden voor paniek; op jullie 25ezijn jullie net zo gemotiveerd en gedisciplineerd als vrouwen en halen jullie op de arbeidsmarkt jullie achterstand weer in.

Door: Juul Driessen