Onderwijs in verkiezingstijd

Over enkele maanden is het al zover, dan zijn er tweede kamerverkiezingen in Nederland. De campagne van de verschillende partijen komt langzaam al op gang en dat is te zien in de peilingen. Vragen die boven de verkiezingen hangen zijn: of de PvdA weer voor een stunt kan zorgen, of de PVV daadwerkelijk de grootste wordt en ook hoeveel partijen de kamer uiteindelijk zou tellen met alle nieuwe initiatieven. Maar de belangrijkste vraag voor ons studenten is natuurlijk uiteindelijk, wat beloven al die partijen ons nou uiteindelijk?

De VVD stelt in zijn verkiezingsprogramma dat er meer naar de output van opleidingen gekeken moet worden. Zo moeten opleidingen met lage baankansen inkrimpen of zelfs op termijn opgeheven worden. Daarnaast willen ze studentbestuurders belonen door ze geen collegegeld meer te laten betalen. Ook staat de VVD voor meer investeringen op het gebied van ICT.

Betaalbaarheid: +

De PvdA belooft in zijn verkiezingsprogramma om het sociaal leenstelsel te evalueren en deze als het moet bij te sturen. Daarnaast stelt de regeringspartij dat de doorstroom verbeterd moet worden van HBO naar WO. Daarnaast vinden ze ook dat studenten die iets extra’s doen naast hun studie extra beloont moeten worden. Voor onze docenten wilt de PvdA regelen dat er minder publicatiedruk ontstaat en dat daarnaast er meer vrouwelijke hoogleraren moeten komen.

Betaalbaarheid: +

In het verkiezingsprogramma van de SP staat dat ze de basisbeurs weer willen herinvoeren en dat ze ook de aanvullende beurs willen verhogen. Ook staat de SP voor sneller vaste contracten zodat onderzoekers onafhankelijker kunnen zijn in het onderzoek dat ze uitvoeren.

Betaalbaarheid: –

Het CDA komt met het idee om de basisbeurs weet te herinvoeren, dit gaat helaas wel ten kosten van het gratis OV. qua dat gaan wij studenten er dus niet op vooruit. Daarnaast willen ze bureaucratie op instellingen verminderen zodat er weer meer aandacht kan uitgaan naar het onderwijs en onderzoek.

Betaalbaarheid: +

PVV had in zijn A4-tje aan ideeën helaas geen ideeën over studenten.

Betaalbaarheid: ?

D66 wil verrassend genoeg meer geld uitgeven aan onderwijs. Dit geld moet gaan naar meer onderzoek, ook willen ze voor studenten het kiezen van een tweede studie makkelijker en goedkoper maken. Ook willen ze actieve studenten ondersteunen en staan ze ook voor verdere investeringen in ICT.

Betaalbaarheid: +/-

Groenlinks wil net als veel andere partijen het leven van actieve studenten vergemakkelijken. Ook willen ze net als de PvdA de doorstroom verbeteren, daarnaast willen zij net als de PvdA de werkdruk verlagen voor personeel. Wel is Groenlinks vrij uniek in zijn stellige tegenstand als het gaat over BSA en harde knip, deze rendementsmaatregelen mogen als het aan groenlinks ligt verdwijnen.

Betaalbaarheid: +/-

Al met al valt er vrij veel te kiezen voor studenten aankomende verkiezingen. En als we de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen mogen geloven gaat ons leven er vanaf maart 2017 in ieder geval op vooruit!

Door: Hans Krommehoek