Medezeggenschap

Zoals binnen elke opleiding is er ook bij de opleiding Economie een mogelijkheid tot medezeggenschap. Dit houdt in dat studenten hun visie en mening kunnen geven op de studie en vakken die ze volgen. Voor problemen of vragen kan je ten alle tijden terecht bij het bestuur van de ESV, de Opleidingscommissie (OLC) of de studentassessor.

Opleidingscommissie (OLC)

De OLC houdt zich bezig met allerlei aspecten rondom de studie economie aan de Radboud Universiteit. Samen met een aantal studenten (uit verschillende jaarlagen en studierichtingen) en docenten van onze opleiding wordt er gediscussieerd en waar nodig advies gegeven de kwaliteit en verbetering van de opleiding. Vaste onderdelen die besproken worden zijn de cursusevaluaties en het eventueel aanpassen van de Onderwijs- en examenregeling (kortweg de OER).

De OLC bestaat dit jaar uit:

  • Emma Bandell
  • Annet Colenbrander
  • Hanneke Kuipers
  • Sophie van Lith
  • Wouter Pen
  • Rens Nagtegaal (assessor vanuit de ESV)

Wij vertegenwoordigen als opleidingscommissie de stem van de student en kunnen problemen met bijvoorbeeld de organisatie van vakken aankaarten bij docenten. Dus heb jij problemen met bepaalde colleges, roosters, tentamens et cetera? Stuur dan een bericht op Instagram naar olc.economicsbusinesseconomics,  op Facebook naar Opleidingscommissie Economie of spreek één van ons aan! Aarzel vooral niet, dan kunnen wij onze stem optimaal benutten en de kwaliteit van de studie hoog houden!

Facultaire Studenten Raad

Collegeroosters, examenregelingen, het Studielandschap of de bibliotheek: als student heb je misschien al eens een klacht gehad over een van deze onderwerpen. Misschien heb je wel ideeën over hoe deze zaken anders, of beter, kunnen worden geregeld. Dit zijn niet de enige issues waar de Facultaire Studentenraad (FSR) zich mee bezighoudt. Zo zal de geplande verhuizing van de Faculteit der Managementwetenschappen de komende jaren veel aan de orde komen. Ook staat de verbetering van de website de komende periode op de agenda. Op deze pagina maak je kort kennis met de FSR.

De FSR Managementwetenschappen 2020-2021 wordt gevormd door:

De Facultaire Studentenraad is een gekozen studentvertegenwoordiging op facultair niveau en bestaat op iedere faculteit. De FSR is samengesteld uit zes studenten die namens alle studenten van de faculteit meepraten en zelfs meebeslissen over het beleid dat door het faculteitsbestuur wordt gevoerd. De FSR is verantwoordelijk voor het beoordelen van de (onderwijs)plannen van de decaan. Bij het beoordelen van deze plannen wordt zo goed mogelijk het belang van de student in acht genomen. Hierover vergadert de FSR vervolgens ongeveer maandelijks met het decanaat, met docenten en met niet-onderwijzend personeel in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). De FGV is vrij toegankelijk voor iedereen. Ben je geïnteresseerd? Kom dan eens langs bij zo’n vergadering. Neem voor de data en tijden contact op, of blijf up-to-date via onderstaande sociale mediakanalen.
Heb je een klacht, een vraag of wil je gewoon graag je mening geven over het reilen en zeilen aan de faculteit, stuur dan een e-mail naar de FSR (studentenraad@fm.ru.nl). Houd verder de berichten op Blackboard (community onderwijsberichten) in de gaten, want er zullen gedurende het studiejaar een aantal informatie- en lunchbijeenkomsten worden gepland waarvoor iedere student van harte is uitgenodigd. Like onze Facebookpagina. Input van de student is onmisbaar voor een goede vertegenwoordiging door de FSR. Jullie opmerkingen, meningen en adviezen zijn dan ook meer dan welkom!