Prinsjesdag 2017

Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, de dag waarop de ESV wisselt van haar bestuur. Dit is ook de dag waarop de troonrede wordt voorgedragen door de koning met hierin het beleid van de regering voor het komende jaar. Daarnaast wordt de miljoenennota gepresenteerd door de minister van Financiën, momenteel Jeroen Dijsselbloem. Dit is dus een dag die wij als economen niet aan ons voorbij kunnen laten gaan.

Dit jaar is het een bijzondere Prinsjesdag aangezien er momenteel sprake is van een demissionair kabinet Rutte II. Het is gebruikelijk dat een demissionair kabinet de plannen voor het komende jaar overlaat aan het nieuwe kabinet. Daarom verwachtte men dat de miljoenennota erg bescheiden zou zijn. Toch zijn er door het kabinet Rutte II toch enkele plannen gepresenteerd. Op de valreep zijn enkele grote investeringen gedaan. Hieronder volgt een opsomming van een aantal plannen dat gepresenteerd is door kabinet Rutte II.

Zorg

Het eigen risico zal in 2018 stijgen van €385 naar €400. Daarnaast is de verwachte stijging van de zorgpremie gemiddeld 6 euro per maand. Tegenover de verhoging van het eigen risico en de zorgpremie staat een verhoging van de zorgtoeslag van ongeveer €130 per jaar. Dit komt neer op ongeveer €10,85 per maand. De verhoging van het eigen risico en de zorgpremie is dus een nadeel voor de student. De stijging van de zorgtoeslag is echter het belangrijkste voordeel voor de student in de plannen van het kabinet.

Verder gaat er 435 miljoen euro extra naar de verpleeghuiszorg. De Tweede Kamer heeft hier onlangs al mee ingestemd. Uit eerder onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB) dat er in 2021 structureel 2,1 miljard euro extra nodig is in de zorg en met name de verpleeghuiszorg. De toenemende vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol. Met het beleid in de miljoenennota wordt dus een begin gemaakt, maar dit is nog niet voldoende om goede zorg te blijven verlenen.

Koopkracht

De Nederlandse economie is het afgelopen jaar gegroeid ten opzichte van voorafgaande jaren. De werkloosheid daalt, de huizenverkoop stijgt en de investeringen stijgen. Niet iedereen profiteert hier evenveel van. Koning Willem-Alexander stelde daarom in zijn troonrede het voordeel uit de economische groei voor een grotere groep zichtbaar moet zijn. Door het kabinet wordt dan ook 425 miljoen euro uitgetrokken voor de koopkrachtreparatie van kwetsbare groepen zoals uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Hierdoor stijgt de koopkracht van deze groepen respectievelijk met gemiddeld 0,3 procent en 0,6 procent. Toch gaat 24 procent van de gepensioneerden erop achteruit. Naast deze groepen zal ook de koopkracht van werkenden gemiddeld 0,7 procent stijgen. Zo behaalt bijna iedere Nederlander voordeel uit de economische groei van Nederland. Uiteindelijk profiteert 82 procent van de groei in koopkracht.

Primair Onderwijs

Het was de wens van de PvdA om meer te investeren in het basisonderwijs. De lonen van de basisschoolleraren moesten omhoog. In het nieuwe beleid van de regering is deze wens ingewilligd en er wordt 270 miljoen euro vrijgemaakt voor deze groep. Dit bedrag is goed voor een loonsverhoging van ongeveer 3 procent per persoon. De leraren zijn hier echter niet tevreden mee. Zij eisen namelijk een loonsverhoging van 10 procent. Dit zou neerkomen op een investering van 900 miljoen euro. De 270 miljoen euro die ten goede ligt aan deze groep ligt ver beneden deze eis. Dit betekent dus dat de staking door basisschoolleraren op 5 oktober 2017 niet definitief van de baan is.

Veiligheid

Verder investeert kabinet Rutte II 116 miljoen euro in de veiligheid in Nederland. Hiervan gaat structureel 26 miljoen richting de cyberveiligheid. Daarnaast is er 18 miljoen euro beschikbaar voor het reactieconcept van de Dienst Speciale Interventies. Deze groep moet het land beschermen tegen en adequaat reageren op eventuele terroristische aanslagen. Tevens zal er komend jaar meer worden besteed aan de aanpak van misdrijven die een hoge impact hebben op het leven van mensen, zoals overvallen, geweldsmisdrijven en inbraken. Dit bedrag komt neer op 7,5 miljoen euro. Dit zijn enkele voorbeelden waarmee het kabinet de veiligheid binnen Nederland wil vergroten. Verder zijn er tal van andere voorbeelden waar de begrote 116 miljoen euro aan besteed wordt.

Uitvoeringsorganisaties

De Belastingdienst ontvangt komend jaar 75 miljoen euro extra om zo de ‘continuïteit van de belastinginning te waarborgen’. Binnen de Belastingdienst bestaat namelijk een verouderd systeem waardoor een organisatieprobleem wordt veroorzaakt. Om dit op te lossen dient in de ICT-sector een externe partij ingeschakeld te worden. Hiervoor wordt dus een groot bedrag vrijgemaakt door het kabinet. Naast de Belastingdienst ontvangt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit(NVWA) 25 miljoen euro om zo haar toezicht te verbeteren.

Uiteindelijk is het de vraag of de plannen van kabinet Rutte II stand zullen houden. De onderhandelingen tussen de partijen die het nieuwe kabinet gaan vormen, VVD, D66, CDA en CU, naderen hun einde. Dit betekent dat kabinet Rutte III snel aan zal treden en haar eigen plannen wil doorvoeren. Het is daarom afwachten wat zij met de plannen van het huidige kabinet doen en valt hier0ver nu weinig over te zeggen.

Door: Demi Klein Swormink