Shell beweegt richting verduurzaming

Ontwerp zonder titel(12)

Shell beweegt richting verduurzaming

Door Natasja Dul

Shell heeft bekendgemaakt zichzelf als doel te hebben gezet in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Voorheen waren de klimaatambities van Shell nog vrijblijvend, nu heeft het concern zichzelf toch echt een hard doel gezet. Volgens Shell voelden zij de druk van beleggers die steeds openlijker pleiten voor verduurzaming alleen maar groeien.  

Aandeelhouders van Shell zijn de afgelopen tijd hard getroffen. De koers van Shell is in een jaar meer dan veertig procent gedaald. Ook het dividend is met twee derde verminderd. Shell zit hierdoor momenteel in een moeilijke positie. De groep Climate Action 100+, een groep van de grootste internationale beleggers, heeft de afgelopen tijd een kritisch gesprek gevoerd met Shell over haar klimaatpolitiek en daaraan verbonden doelstellingen. Als Shell sneller energieneutraal wil worden, zullen afschrijvingen het grootste deel van de winst opslokken. Als Shell de olie- en gasproductie tot 2030 op peil houdt – wat het nu nog van plan is – lopen ze het risico dat deze fossiele activiteiten de aandeelhouders afschrikken. Momenteel heeft Shell vooral veelbelovende plannen voor de lange termijn. Op de korte termijn verandert er eigenlijk niet zo veel.  

Shell vroeg als eerste oliemaatschappij ook hun aandeelhouders om uitspraak te doen over het klimaatbeleid – nu en in de toekomst. De bedoeling is dat de aandeelhouders van Shell een adviserende stem krijgen. Elke drie jaar wil Shell een nieuw transitieplan maken en vervolgens voorleggen. Jaarlijks moeten de aandeelhouders hun adviserende stem dan laten horen over de daadwerkelijke vooruitgang die is behaald. Volgens Rients Abma van Eumedion, een grote belangenorganisatie voor geldverstrekkers, spreekt de stemming over klimaatbeleid ook de grote Nederlandse beleggers aan.  

Mark van Baal van de financiële actiegroep Follow This kent de Nederlandse beleggers een grote rol toe in de stappen die Shell nu heeft gezet. Volgens hem had Shell deze besluiten niet genomen als er niet zoveel steun vanuit die groep was geweest. De genomen besluiten waren noodzakelijk om de grotere beleggers, die steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid en klimaat, binnen te houden.   

 

Referenties