Shell zucht onder dividendverlaging

shell redactiecommissie 11-5-2020

Click here for English

30 April maakte het bestuur van Shell bekend dat er voor het eerst in 75 jaar in het dividend gesneden zal worden. Het dividend zou verlaagd worden van €0.48 naar €0.16, Shell volgt hierin het Noorse Equinor dat al eerder aangaf het dividend met 66% te verlagen. De laatste keer dat Shell haar dividend verlaagde was namelijk tijdens de tweede wereldoorlog. Het geeft nog maar eens aan hoe pijnlijk en onwerkelijk de huidige coronapandemie is voor de westerse economie. Een economie die nog steeds grotendeels draait op fossiele brandstoffen en waarbij het stilleggen van mobiliteit onder de “intelligente lockdown” bedrijven zoals shell daarom disproportioneel hard raakt.

Voor de verspreiding van corona zag de oliemarkt er ook al niet te rooskleurig uit, het uiteenvallen van productieafspraken onder het oliekartel OPEC+ drukte olieprijzen al begin dit kwartaal. Voeg daar een geschatte vraagineenstorting van 30 miljoen vaten per dag aan toe door het coronavirus en je hebt olieprijzen die door het putje gaan. Op maandag 20 april tikte de West Texan Intermediate (WTI) zelfs negatieve cijfers aan. Hoewel Shell zelf echter geen WTI verkoopt, vielen olieprijzen wereldwijd. OPEC+ heeft toegezegd om productie te verlagen met tien miljoen vaten per dag, ruwweg 10% wereldwijde productie, te verlagen. Dit zal echter nog lang niet voldoende zijn om de enorme val in vraag op te vangen.

Shell maakt als bedrijf een verandering door, het vergroot al jaren haar aandeel in gasproductie en mondjesmaat in duurzame energie ten opzichte van olie, al gaat deze verschuiving langzaam. De prijs van gas loopt echter vaak in lijn met de prijs van olie. Shell als een zogenaamde “geïntegreerde supermajor” heeft een upstream (exploitatie) en downstream divisie (raffinaderijen). Deze eerste divisie ziet de marges logischerwijs dalen onder een lagere olieprijs. De downstream divisie ziet de marges in dat geval echter toenemen, echter de enorme vraagkrimp drukt de marges daar ook. Shell wordt dus in al zijn divisies geraakt door de huidige crisis.

Hoewel al aardig wat misère doorberekent was in de prijs van het aandeel, reageerden markten verrast en negatief op de aankondiging van de dividendverlaging. Het aandeel staat sinds de kwartaalcijfers en de aankondiging vandaag circa 10% lager. Er wordt echter wel cash in huis gehouden wat Shell op lange termijn een voorsprong kan geven op haar concurrenten. Of deze shock voldoende zichtbaar is blijft altijd de vraag.

Door: Joris Hoefnagel