Terugblik op het online studeren

redactie online 22-6-2020

Click here for English

De afgelopen periode werd er veel flexibiliteit gevraagd van universiteiten, docenten en studenten. Plotseling hoefden studenten niet meer naar de campus te komen en werd er alleen nog maar online onderwijs aangeboden. Dit had ook gevolgen voor de afname van tentamens. In blok 3 ontstond er veel onzekerheid, met name voor studenten die zich zorgen maakten om hun BSA en voor studenten die dit studiejaar hun diploma willen behalen. Informatie over het wel of niet doorgaan van de tentamens in de derde periode werd pas heel laat gecommuniceerd aan de studenten. Uiterlijk 24 maart hoefden docenten pas bekend te maken of het tentamen van een vak doorging of niet, terwijl veel economiestudenten al op 26 of 27 maart tentamens zouden hebben. Er ontstond gedurende de corona-periode kritiek op de communicatie en sommige beslissingen van de Radboud Universiteit.

Volgens berichten op Brightspace zouden sommige tentamens waarschijnlijk verplaatst worden naar eind juni. Dit leidde tot veel stress bij studenten, omdat die tentamens dan bovenop de tentamens zouden komen van blok 4. Het was ook onduidelijk wanneer herkansingen van blok 3 afgenomen zouden worden. Er werd aangekondigd dat studenten automatisch opnieuw ingeschreven zouden worden voor uitgestelde tentamens. Dit ging niet helemaal goed, zo werden tweedejaars studenten ingeschreven voor het tentamen van het eerstejaars vak micro-economie (terwijl ze dit vak al gehaald hadden). Deze vergissing werd gelukkig al snel hersteld.

Er werd toch besloten om sommige uitgestelde tentamens eerder af te nemen. Een begrijpelijke keuze, want anders zou de studiedruk in de laatste tentamenperiode enorm worden. In een aankondiging op Brightspace werden de nieuwe data van de tentamens in een Excel-bestand weergegeven. Veel uitgestelde tentamens zouden plaatsvinden in de week na de meivakantie, wat een redelijke oplossing leek. De studiedruk werd hierdoor wel verhoogd, want de colleges en assignments van het vierde blok gingen gewoon door. In het bestand stond bij enkele tentamens dat de nieuwe datum nog niet bekend was, waardoor er nog steeds onduidelijkheid was. Opmerkelijk genoeg ontbrak er een vak in de lijst. Pas op 23 april (een dag voor de meivakantie) werd er bekend gemaakt dat dit tentamen ook na de meivakantie afgenomen zou worden. Veel studenten hadden uiteindelijk 3 of 4 tentamens in ongeveer een week, waarbij de colleges ook gevolgd moesten worden om de assignments op tijd in te kunnen leveren. Ook moesten veel studenten werken aan een paper. Maar over het algemeen waren de alternatieve vormen van tentamens een goede oplossing gezien de omstandigheden.

In blok 4 moesten de colleges online gegeven worden. Sommige docenten staken hier veel moeite in, anderen minder. Bij het vak Project: Financial Instruments werden interactieve colleges gegeven via Zoom, waar studenten in de chat vragen konden stellen. Dit was een goede oplossing die veel studenten waardeerden. Een docent van een ander vak bewerkte de weblectures van vorig jaar naar kortere video’s per onderwerp, waardoor studenten niet steeds anderhalf uur naar het scherm hoefden te staren. Dit is ook een goede oplossing. Bij een ander vak werden er echter volledige weblectures van vorig jaar online gezet waarbij grote delen nauwelijks te volgen waren, omdat de docent vorig jaar erg veel op het bord schreef zonder de getallen op te lezen (het bord was onleesbaar in de weblectures). Studenten van dit vak moesten zelf de slides van de colleges lezen en begrijpen, terwijl het collegegeld gelijk bleef. Er werd door dit vak ook nog een gastcollege gepland in de ochtend voor een uitgesteld tentamen van blok 3. Er was voor dit vak wel de mogelijkheid om vragen te stellen, maar veel studenten liepen achter na de week waarin er zowel tentamens als colleges waren. De kwaliteit van het onderwijs verminderde dus bij sommige vakken enorm.

De data van tentamens van blok 4 waren al snel bekend. Het duurde echter erg lang voordat de universiteit bekendmaakte dat het omstreden Proctorio toegestaan zou worden. Eén werkdag van tevoren kon een docent pas mededelen of Zoom gebruikt mocht worden voor proctoring. Dit tentamen startte uiteindelijk een half uur later dan gepland door de ID-checks. De universiteit had docenten dus beter kunnen voorbereiden. Studenten konden bijvoorbeeld bij een tentamen van blok 3 niet zien bij welke vraag ze waren. Vox kwam op 12 juni met een schokkend bericht. Het tentamen Voortgezet Boekhouden zou wellicht opnieuw gemaakt moeten worden vanwege fraude. Vermoedelijk had de docent bij de mondelinge tentamens veel dezelfde vragen gesteld. Ook zou mogelijk een gedeelte van het tentamen Topics in Business Economics opnieuw gemaakt moeten worden. Er ontstond veel paniek vanwege de masterinschrijvingen. 19 juni meldde Vox gelukkig dat fraude niet bewezen kon worden. Ook rondom het tentamen Accounting ontstond paniek, want er kon na een incorrecte update niet meer ingelogd worden op Brightspace en Osiris, terwijl Cirrus ook niet te bereiken was. Volgens Martijn Gerritsen, woordvoerder van de universiteit, bleek dat 620 studenten pas later konden beginnen met hun tentamens. Dit leidde tot veel stress.

Veel studenten die Proctorio moesten gebruiken, kregen meldingen dat de verbinding zwak was. Net als bij de kamerscans, ging dit van de tentamentijd af. Het gebruik van Proctorio werd al bekritiseerd, omdat het ten koste gaat van de privacy van studenten. De extensie lijkt op spyware. Het bijhouden van toetsaanslagen staat bekend als een keylogger. Reuters meldde 18 juni dat Chrome meer dan 70 kwaadaardige extensies verwijderd heeft, die 32 miljoen keer gedownload zijn, vanwege spionage. Ze konden detectie door antivirussoftware vermijden. Door bijvoorbeeld toetsaanslagen bij te houden, achterhaalden ze enorm veel wachtwoorden. Onderzoekers van Awake Security hebben Google hiervan op de hoogte gebracht. In 2018 beloofde Google al de veiligheid te verbeteren, maar dat is blijkbaar nog niet gelukt. Waarschijnlijk is Proctorio ook een aantrekkelijk doelwit voor hackers, waardoor studenten een groot risico lopen. Ook Zoom heeft veel beveiligingsproblemen gehad, maar heeft hier na alle kritiek inmiddels aan gewerkt.

De universiteit heeft dus veel problemen in deze lastige situatie goed opgelost, maar er is ook nog veel ruimte voor verbetering. Waarschijnlijk zal het begin van het aankomende studiejaar er ongeveer hetzelfde uitzien, dus het is belangrijk dat de medewerkers de afgelopen periode evalueren.

Door: Kelly Veldman