Vereniging

De Economische Studenten Vereniging is opgericht in 1989, samen met het ontstaan van de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit, en organiseert dus al meer dan 30 jaar vele formele en informele activiteiten voor de Nijmeegse economiestudent. De vereniging blijft groeien en telt inmiddels bijna 900 leden. De ESV laat haar leden kennis maken met het bedrijfsleven, maar ook biedt de vereniging allerlei diensten om het studeren makkelijker en gezelliger te maken.

De ESV biedt formele activiteiten die in het teken staan van hedendaagse economische ontwikkelingen. Deze worden mede aangeboden met het oog op carrièremogelijkheden voor de student. Dit gebeurt door het organiseren van lezingen, excursies en inhousedagen bij verschillende bedrijven en instanties. Op studiegerelateerd gebied draagt de ESV zorg voor het verzorgen van samenvattingen en hebben we afspraken met een bijlesplatform. Daarbij organiseert zij verschillende (sport)activiteiten, feesten, borrels en een jaarlijkse studiereis waar bedrijven bezocht worden. Zowel binnen de Nederlandse grenzen als daarbuiten wordt de student betrokken bij de economie in de praktijk. Door middel van actief lidmaatschap, waarbij de studenten in een commissie kunnen deelnemen, worden studenten betrokken bij de organisatie van al deze activiteiten en wordt hen de mogelijkheid geboden om ervaringen op te doen.

De vereniging organiseert al deze activiteiten in samenwerking met zowel de Radboud Universiteit als met haar externe contacten. Indien je meer informatie wilt over samenwerking of indien je lid bent en vragen hebt, neem dan contact op met het XXXIVste bestuur of kom langs op de ESV kamer. Volg de ESV bovendien op Facebook, Instagram en LinkedIn.