Bestuur XXXIV

Ook dit collegejaar staat er een nieuw bestuur klaar voor alle ESV'ers. Hier wordt het XXXIVste bestuur kort geïntroduceerd. De voorzitter van dit jaar is Philip Alexander de Haan. Hij vormt het gezicht van de vereniging en leidt de ALV’s. Daarnaast zorgt hij er voor dat alle bestuursleden vooruit kunnen. Daarnaast is hij ook de Activiteitencoördinator. In deze rol ondersteunt hij diverse commissies en zorgen hij er zo voor dat de activiteiten soepel verlopen. Jasper van Dalen is dit jaar de secretaris. Hij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het contact met de universiteit. Een andere belangrijke taak is dat hij de ESV representeert in de Samenwerkende Verenigingen der Managementwetenschappen. Sten Knops gaat er dit jaar als penningmeester voor zorgen dat de ESV een financiële crisis buiten de deur houdt. Voor alle externe contacten, zoals met de partners, en de formele activiteiten is Fleur Kovács als PR-coördinator verantwoordelijk. 

De ESV-kamer is elke dag van 10.00 tot 16.00 geopend voor een praatje, koffie, thee, ranja en koekjes!