Het XXIXste bestuur der ESV

Ook dit collegejaar staat er een nieuw bestuur klaar voor alle ESV-ers. De meeste van jullie kennen ons waarschijnlijk al, voor de rest zal iedereen even kort geïntroduceerd worden. De voorzitter van dit jaar is Matthijs van Lemmen. Hij vormt het gezicht van de vereniging en leidt de ALV’s. Daarnaast zorgt hij er voor dat alle bestuursleden vooruit kunnen. Iris Vervoort is dit jaar de secretaris. Zij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, het contact met de universiteit en social media. Een andere belangrijke taak is dat zij de ESV representeert in de SVM. Stefan van der Leek gaat er dit jaar als penningmeester voor zorgen dat de ESV een financiële crisis buiten de deur houdt. Voor alle activiteiten die worden georganiseerd is Robin Peeters, de activiteitencoördinator, verantwoordelijk. Naast het ondersteunen van diverse commissies zorgt zij er voor dat de formele en informele activiteiten soepel verlopen. De laatste plek in het bestuur wordt opgevuld door Mark Schmitz. Hij zal als PR-coördinator verantwoordelijk zijn voor alle externe contacten van de ESV, zoals sponsoren.

Wij staan op werkdagen klaar voor jullie met koffie, thee, koekjes en ranja op de ESV kamer!

Voorzitter: Matthijs van Lemmen
Secretaris: Iris Vervoort
Penningmeester: Stefan van der Leek
Activiteitencoördinator: Robin Peeters
PR-coördinator: Mark Schmitz