Het XXXIste bestuur der ESV

Ook dit collegejaar staat er een nieuw bestuur klaar voor alle ESV-ers. De meeste van jullie kennen ons waarschijnlijk al, voor de rest zal iedereen even kort geïntroduceerd worden. De voorzitter van dit jaar is Mandy Versteeg. Zij vormt het gezicht van de vereniging en leidt de ALV’s. Daarnaast zorgt zij er voor dat alle bestuursleden vooruit kunnen. Maaike Vermeulen is dit jaar de secretaris. Zij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het contact met de universiteit. Een andere belangrijke taak is dat zij de ESV representeert in de SVM. Thijs Hallewas gaat er dit jaar als penningmeester voor zorgen dat de ESV een financiële crisis buiten de deur houdt. Voor alle activiteiten die worden georganiseerd is Korné Radema, de activiteitencoördinator, verantwoordelijk. Naast het ondersteunen van diverse commissies zorgt hij er voor dat de activiteiten soepel verlopen. Verantwoordelijk voor alle externe contacten van de ESV, zoals partners, is komend jaar Luuk Tupker, de PR-coördinator. Hij is verantwoordelijk voor alle formele activiteiten, de acquisitie en de social media.

Wij staan op werkdagen klaar voor jullie met koffie, thee, koekjes, fruit en ranja op de ESV kamer!

Voorzitter: Mandy Versteeg
Secretaris: Maaike Vermeulen
Penningmeester: Thijs Hallewas
Activiteitencoördinator: Korné Radema
PR-coördinator: Luuk Tupker