Bestuur

IMG29881hr

Ook dit collegejaar staat er een nieuw bestuur klaar voor alle ESV'ers. Hier wordt het 33ste bestuur kort geïntroduceerd. De voorzitter van dit jaar is Eline Meiberg. Zij vormt het gezicht van de vereniging en leidt de ALV’s. Daarnaast zorgt zij er voor dat alle bestuursleden vooruit kunnen. Tenslotte verzorgt zij ook de sociale media van de ESV. Rens Nagtegaal is dit jaar de secretaris. Hij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, het contact met de universiteit en de podcast. Een andere belangrijke taak is dat hij de ESV representeert in de SVM, de Samenwerkende Verenigingen der Managementwetenschappen. Brent van Rossum gaat er dit jaar als penningmeester voor zorgen dat de ESV een financiële crisis buiten de deur houdt. De taak van activiteitencoördinator is dit jaar verdeeld over de overige bestuursleden. In deze rol ondersteunen de bestuursleden ieder diverse commissies en zorgen zij er zo voor dat de activiteiten soepel verlopen. Voor alle externe contacten, zoals met de partners, en de formele activiteiten is Pim van Gilst als PR-coördinator verantwoordelijk. 

De ESV-kamer is elke dag van 10.00 tot 16.00 geopend voor een praatje, koffie, thee, ranja en koekjes! 

Voorzitter: Eline Meiberg 
Secretaris: Rens Nagtegaal 
Penningmeester: Brent van Rossum 
PR-coördinator: Pim van Gilst