Bestuur

XXXII

Ook dit collegejaar staat er een nieuw bestuur klaar voor alle ESV'ers. Hier wordt het 32ste bestuur kort geïntroduceerd. De voorzitter van dit jaar is Adinda van Doorn. Zij vormt het gezicht van de vereniging en leidt de ALV’s. Daarnaast zorgt zij er voor dat alle bestuursleden vooruit kunnen. Sophie van Lith is dit jaar de secretaris. Zij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, het contact met de universiteit en social media. Een andere belangrijke taak is dat zij de ESV representeert in de SVM, de Samenwerkende Verenigingen der Managementwetenschappen. Merijn van der Leeuw gaat er dit jaar als penningmeester voor zorgen dat de ESV een financiële crisis buiten de deur houdt. Voor alle activiteiten die worden georganiseerd is Shirlynn Overmars, de activiteitencoördinator, verantwoordelijk. Naast het ondersteunen van diverse commissies zorgt zij ervoor dat de activiteiten soepel verlopen. Voor alle externe contacten, zoals de partners, en de formele activiteiten is Wouter Pen als PR-coördinator verantwoordelijk. 

Ondanks deze ongewone situatie is de ESV-kamer geopend voor een kop koffie of thee om mee te nemen en kun je natuurlijk je vragen stellen! 

Voorzitter: Adinda van Doorn 
Secretaris: Sophie van Lith 
Penningmeester: Merijn van der Leeuw 
Activiteitencoördinator: Shirlynn Overmars 
PR-coördinator: Wouter Pen