Congrescommissie

De congrescommissie zal zich dit jaar bezig houden met het organiseren van het congres, gekoppeld aan een actueel thema. Binnen deze commissie ben je in contact met bedrijven en kun je verschillende vaardigheden op het gebied van organisatie, communicatie en samenwerking verder ontwikkelen.

De commissie bestaat dit jaar uit: 

  • Janne Hendriks (voorzitter)
  • Jelle Huisman
  • Jurrian Leusink
  • Manon Remmits
  • Nicky Kneefel
  • Lisa Pruijn
  • Anne Smit