Excursiecommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse excursie naar een grote stad in Europa. De ESV is al naar Frankfurt en Hamburg geweest in voorgaande jaren. Wil jij dit weekend mee organiseren? Dan is de excursiecommissie iets voor jou. Deze commissie zal 5 commissieleden kennen en je kunt je rond januari aanmelden voor deze commissie.