Historie

Een vereniging die klein begon met de oprichting van dispuut N.E.D. De Mandeville in 1989 groeide in 25 jaar uit tot een bloeiende vereniging van ruim 900 jonge economen met een zeer actieve kern. De vereniging draait al 29 jaar om de combinatie tussen gezelligheid en formele activiteiten.

Op 24 november 1989 kwamen op initiatief van prof. dr. A. Knoester zeven eerstejaars studenten Beleidswetenschappen bijeen om een economisch faculteitsdispuut op te richten. Het jaar 1989/90 was namelijk het eerste studiejaar van deze faculteit. Binnen enkele weken werd er een naam bedacht, werd een dispuutscafé gekozen, werden de statuten opgesteld en werd de eerste activiteit geregeld. De naam van het economisch faculteitsdispuut werd N.E.D. De Mandeville. N.E.D. staat voor Nijmeegs Economisch Dispuut en het dispuutcafé werd Vivaldi’s aan de Waalkade. De grootste omvang die N.E.D. De Mandeville bereikte was ca. 35 leden. Een van de belangrijkste activiteiten was een forum over ‘Bedrijven en milieu na 1992’ met als sprekers een aantal Kamerleden en een directielid van Akzo Nobel. Daarnaast waren er nog een lezing van prof. dr. A. Knoester en een excursie naar de effectenbeurs in Amsterdam.

De opzet van het N.E.D. De Mandeville, waarbij geen scheiding was aangebracht tussen formele en informele activiteiten, werkte in de hand dat het economisch faculteitsdispuut doodbloedde in een vriendenclub. Daarom werd besloten tot oprichting van de Economische Studenten Vereniging (ESV), waarbij voor een duidelijke structuur gekozen is. Op 9 april 1990 werden de statuten van N.E.D. De Mandeville bij de notaris tot verleden tijd gemaakt en was de ESV geboren. N.E.D. De Mandeville werd binnen de nieuwe vereniging echter wel voortgezet in de vorm van een discussiegroep over economische onderwerpen. Kort daarna werd ook Pecunia Causa in het leven geroepen; een beleggingsclub voor ESV-leden. Later is vanuit deze groep mensen de beleggingsvereniging B&R opgericht en de Nijmeegse beurscompetitie georganiseerd. De ESV is opgericht als studievereniging voor alle studenten economie aan de Radboud Universiteit. Haar naam is echter een verwijzing naar de oprichting van het economisch faculteitsdispuut N.E.D. De Mandeville.

Wat voor vele leden van vandaag de dag, maar ook voor alumni goed is om te weten, is dat destijds de richting Bedrijfseconomie nog onderdeel was van de vakgroep ‘Toegepaste Economie’. Onder leiding van prof. dr. Dijksma is Bedrijfseconomie in 1994 of 1995 onder de vakgroep ‘Bedrijfswetenschappen’ geschoven. Voor de ESV brak toen een moeilijke tijd aan. De studies binnen de vakgroep ‘Toegepaste Economie’ namen af en dus ook het aantal studenten. Hierdoor kreeg de ESV minder leden dan voorheen. Vanaf toen organiseerde de ESV vele activiteiten, van excursies en congressen tot grote feesten. Door het gezellige karakter van de ESV werden ook studenten vanuit andere studierichtingen lid en was er een stap gezet in het volgen van keuzevakken buiten je eigen studiegebied. Voornamelijk vanuit rechten- en psychologiestudies was er interesse in de economische wetenschap.

In vroegere tijden telde de ESV ruim 100 leden, waarna de ESV tot vandaag de dag is uitgegroeid tot een zeer actieve vereniging met ruim 900 leden. De ESV vertegenwoordigt alle studenten van de bachelor- en masteropleidingen Economie & Bedrijfseconomie, Economics en International Economics & Business aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Voor haar leden organiseert de ESV momenteel formele en informele activiteiten. Ze probeert de kloof tussen studie en praktijk te overbruggen met bijvoorbeeld inhousedagen, lezingen en het Nijmegen Career Event. Daarnaast bieden de informele borrels en feesten studenten de kans om met verscheidene jaarlagen in contact te komen en een fantastische studententijd te beleven!