Vrije pers hoger onderwijs in het geding

Uit onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) blijkt dat de vrije pers binnen het hoger onderwijs gevaar loopt. Steeds meer bladen die worden uitgegeven verliezen hun onafhankelijkheid en worden onderdeel van de communicatieafdeling van de onderwijsinstellingen. Ondanks dat er op iedere universiteit in Nederland minimaal één universiteitsblad wordt uitgegeven, zijn vier van de vijftien bladen niet onafhankelijk. Dit aantal is aan het stijgen. Het gevaar dreigt dat hierdoor de bladen een middel worden om de universiteit te promoten in plaats van dat het een waakhond is van de lokale democratie.

Doordat de bladen onder de communicatieafdeling vallen, zijn de bladen minder vrij in het schrijven van artikelen. Voorheen namen zij een kritische houding aan ten opzichte van de universiteit. Dit is echter niet meer mogelijk wanneer zijn onderdeel worden van de universiteit. Hierdoor functioneren de bladen niet meer als waakhond voor de democratie op niveau van de universiteit. De kritische houding zorgt er namelijk wel degelijk voor dat bestuurders verantwoording moeten afleggen tegenover studenten voor de besluiten die zijn nemen.

Ook de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) uit haar zorgen wat betreft de onafhankelijkheid van deze studentenbladen. Zij stellen dat de universiteitsbladen een “belangrijke rol hebben in het goed functioneren van universiteiten en hogescholen”. Daarnaast hebben de universiteiten en hogescholen zelf ook baat bij een nieuwsvoorziening met een controlerende functie. Deze is door de overname van communicatieafdelingen in het geding.

Kunnen lokale of landelijke media de taak van de universiteitsbladen niet op zich kunnen nemen? Volgens zowel het ISO als het NVJ is dit geen goede oplossing aangezien deze media de interne problemen binnen de universiteiten niet altijd opmerken. De universiteitsbladen zitten hier dichter op en weten wat er speelt. Hierdoor zorgen zij voor een betere nieuwsvoorziening.

Ondanks dat de onafhankelijkheid van de universiteitsbladen in het geding is kent de Radboud Universiteit twee universiteitsbladen. Dit zijn het Algemeen Nijmeegs Studentenblad (ANS) en VOX. Voor deze twee bladen is het ook belangrijk om de onafhankelijkheid te bewaren en te zorgen dat de vrije pers in de toekomst behouden blijft.

Door: Demi Klein Swormink