Woord van de voorzitter

Beste ESV’ers

Wederom is mij de eer toegevallen om een stukje te mogen schrijven, waarin jullie op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen binnen de ESV. Aangezien blok vier is aangebroken betekent het dat driekwart van het jaar alweer voorbij is. Daarnaast hoop ik dat iedereen zijn, of haar, tentamens van de afgelopen weken goed gemaakt heeft. Voor ons als bestuur is een bijzondere periode in het jaar aangebroken. De sollicitaties voor het XXIXste bestuur zijn namelijk begonnen. Ongeveer halverwege mei zal het kandidaatsbestuur dan bekend worden gemaakt en is bekend wie ons mogen gaan opvolgen in het aanstaande jaar.

De afgelopen tijd hebben we een aantal mooie activiteiten gehad, waaronder het ESV gala en de IE&B cantus. Het gala, wat dit jaar eigenhandig georganiseerd is, was een groot succes. Met de Old Cave als locatie hebben we een avond lang genoten in stijl. Zelf heb ik erg genoten van dit evenement. Al moet ik zeggen dat het wel even spannend was toen we de openingsdans deden, maar dit is volgens mij vrij goed verlopen. Daarnaast was er nog de IE&B cantus, waar onder leiding van IE&B studenten als praesidium, is gezongen en verbroederd. Ik durf wel te zeggen dat het een geslaagde cantus was.

Ook ligt er een aantal prachtige activiteiten in het verschiet. Met de IE&B cantus nog vers op het netvlies, is de eerstejaarscantus alweer in zicht. Deze activiteit, die vanzelfsprekend door de eerstejaarscommissie wordt georganiseerd, is elk jaar een terugkerende activiteit en een concept op zich. Daarnaast komt er een evenement aan dat een van mijn persoonlijke favorieten is, namelijk het beerpongtoernooi. Hier moeten studenten hun sportieve kant laten zien en uiteraard de strijd met elkaar aangaan.

Op formeel vlak staat er een grote activiteit op de planning. Dit jaar zal de ESV een congres organiseren met als thema: ‘Brexit, and now?’. Deze middag zal in het teken staan van de Brexit, en verschillende gastsprekers zullen vertellen over welke effecten dit kan hebben op zowel internationaal economisch, financieel economisch en bedrijfseconomisch vlak. Omdat er op het congres verschillende rondes zijn is de student in staat om zelf te bepalen bij welke sprekers hij langsgaat. Daarom is dit voor alle studenten een erg interessante activiteit en ik raad iedereen aan om je hiervoor in te schrijven, wat mogelijk is via Mijn ESV. Ter informatie, het congres zal plaatsvinden op 3 mei, dus schrijf je snel in!

Tot slot wil ik iedereen veel succes wensen de komende periode en daarnaast ook al een fijne meivakantie, want die staat ook voor de deur. Bedankt voor het lezen en hopelijk tot snel!

Met vriendelijke groet,

Berry Schuiteman
Voorzitter der ESV 2016-2017

Door: Berry Schuiteman